Hyperion, spółka kontrolowana przez spółkę MNI, zawarł z województwem Małopolskim umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce Małopolska Sieć Szerokopasmowa, której zadaniem jest wybudowanie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu w województwie. Zapłaci za nie 2,6 mln zł.

Wartość tego projektu to 128 mln zł. W jego ramach powstać mają m.in. magistrale światłowodowe o długości ok. 3 tys. km, a MSS docelowo pełnić będzie rolę operatora tej infrastruktury, udostępniając ją innym operatorom.

25 marca władze województwa podjęły uchwałę o przyznaniu MSS dofinansowania na 64 mln zł.

Hyperion zaś podał, że MSS ma potwierdzone i zagwarantowane finansowanie części technologicznej w kwocie 24 mln zł. Pozostałe 40 mln zł ma pozyskać od krajowych i zagranicznych podmiotów oraz instytucji finansowych jako finansowanie dłużne oraz kapitał.