Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany definicji abonenta sieci telekomunikacyjnej

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt zmiany Prawa telekomunikacyjnego.

Publikacja: 16.02.2010 00:00

Planowana początkowo, jako duża, tzw. nieunijna nowelizacja ograniczona została do zmiany definicji abonenta. Będzie nim każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, bez rygoru zawarcia tej umowy na piśmie. W praktyce oznacza to objęcie definicją abonent użytkowników telefonów przedpłacanych (pre-paid) oraz aparatów samoinkasujących.

Nowelizacja zakłada m.in. ponadto:

[ul]

[li]obowiązek doręczenia na piśmie informacji o zmianie warunków umowy tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty elektronicznej będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług – drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość[/li]

[li]dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie na każde żądanie bezpłatnie dostarczał abonentowi, który udostępnił swoje dane, cennik wraz z umową o świadczenie usług,[/li]

[li]każdy abonent, który udostępnił swoje dane, będzie otrzymywał bezpłatnie podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierający biling, oraz fakturę. W przypadku usługi przedpłaconej (pre-paid), abonent który udostępnił swoje dane, będzie mógł otrzymać na żądanie wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.[/li] [/ul]

Projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu.

Planowana początkowo, jako duża, tzw. nieunijna nowelizacja ograniczona została do zmiany definicji abonenta. Będzie nim każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, bez rygoru zawarcia tej umowy na piśmie. W praktyce oznacza to objęcie definicją abonent użytkowników telefonów przedpłacanych (pre-paid) oraz aparatów samoinkasujących.

Nowelizacja zakłada m.in. ponadto:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Finansowanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Jak odróżnić nastoletni bunt od depresji. Poradnik dla nauczycieli