Rada Ministrów przyjęła projekt zmiany definicji abonenta sieci telekomunikacyjnej

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt zmiany Prawa telekomunikacyjnego.

Publikacja: 16.02.2010 00:00

Planowana początkowo, jako duża, tzw. nieunijna nowelizacja ograniczona została do zmiany definicji abonenta. Będzie nim każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, bez rygoru zawarcia tej umowy na piśmie. W praktyce oznacza to objęcie definicją abonent użytkowników telefonów przedpłacanych (pre-paid) oraz aparatów samoinkasujących.

Nowelizacja zakłada m.in. ponadto:

[ul]

[li]obowiązek doręczenia na piśmie informacji o zmianie warunków umowy tym abonentom, którzy udostępnili swoje dane. Jeżeli abonent udostępni swoje dane i poda adres poczty elektronicznej będzie mógł otrzymać informację o każdej proponowanej zmianie regulaminu świadczenia usług – drogą elektroniczną lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość[/li]

[li]dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będzie na każde żądanie bezpłatnie dostarczał abonentowi, który udostępnił swoje dane, cennik wraz z umową o świadczenie usług,[/li]

[li]każdy abonent, który udostępnił swoje dane, będzie otrzymywał bezpłatnie podstawowy wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych, zawierający biling, oraz fakturę. W przypadku usługi przedpłaconej (pre-paid), abonent który udostępnił swoje dane, będzie mógł otrzymać na żądanie wykaz wykonanych usług telekomunikacyjnych.[/li] [/ul]

Projekt nowelizacji trafi teraz do Sejmu.

Planowana początkowo, jako duża, tzw. nieunijna nowelizacja ograniczona została do zmiany definicji abonenta. Będzie nim każdy podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej zawartej z dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, bez rygoru zawarcia tej umowy na piśmie. W praktyce oznacza to objęcie definicją abonent użytkowników telefonów przedpłacanych (pre-paid) oraz aparatów samoinkasujących.

Nowelizacja zakłada m.in. ponadto:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?