– Zmiany, które należałoby ewentualnie wprowadzić, aby sieci operatorów TVK umożliwiały dostęp do strumienia bitów na wszystkich poziomach zdefiniowanych dla sieci xDSL i FTTx nie przekraczają co do zakresu i kosztów zmian jakie są wymagane w sieciach wybudowanych w oparciu o inne technologie dostępowe (xDSL, FTTx) – napisała Telekomunikacja Polska w stanowisku dotyczącego projektu decyzji regulującej rynek 5 (hurtowy rynek usług szerokopasmowych). Dla TP jest to argument, iż sieci TVK powinny być włączone w zakres rynku właściwego, a ich zasięg i potencjał uwzględniany w ustalaniu konkurencyjności.

TP popiera przedłożony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej projekt decyzji, którego celem jest złagodzenie, a w niektórych rejonach zniesienie, obowiązków regulacyjnych na rynku szerokopasmowym. Operator targuje się jednak z urzędem o zwiększenie obszaru, na którym regulacje byłyby łagodzone. Np. zdaniem TP obowiązki regulacyjne winny być z niej zdjęte całkowicie na obszarze 33 a nie 20 gmin.

W zakończonych przez UKE konsultacjach wzięły również udział Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Telefonia Cyfrowa i GTS Energis. Wszystkie podmioty są przeciwne łagodzeniu regulacji (takie samo jest stanowisko Netii, ale jego dokładna treść została utajniona). Przynajmniej na podstawie analizy rynków na poziomie gminy. Zdaniem operatorów alternatywnych bardziej zasadna jest analiza na poziomie zasięgu przełącznicy głównej (MDF).

W komentarzu do stanowisk UKE jednak odrzucił większość zastrzeżeń, co oznacza, że prawdopodobnie wyda decyzję w pierwotnie planowanym kształcie. UKE opublikował również uwagi Komisji Europejskiej do projektu.

– Projekt decyzji został zaakceptowana przez KE. Zasugerowano nam tylko dodanie w II i III grupie obszarów dodatkowych narzędzi regulacyjnych. KE zasugerowała także opisanie dokładnie tych 20 rynków, z których zdejmujemy obowiązki – mówi Anna Streżyńska, prezes UKE.