TK Telekom, w trybie bezprzetargowym, zdobyło szereg zleceń od spółki Przewozy Regionalne. Ich łączna wartość to 22,2 mln zł

Przewozy Regionalne podpisały z TK Telekom pięć umów na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Za każdym razem wybór wykonawcy odbywał się w ramach procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia. Wszystkie umowy obowiązują 23 miesiące (do końca przyszłego roku).

W ramach kontraktów TK Telekom będzie m.in. świadczyło na rzecz Przewozów Regionalnych usługi telekomunikacyjne związane z transmisją danych. Wartość zamówienia wyniosła 2 mln zł netto. TK Telekom będzie też świadczyło, za 10 mln zł netto, usługi telekomunikacyjne związane z prowadzeniem ruchu kolejowego oraz usługi telekomunikacyjne, z wyjątkiem usług telefonicznych i przesyłu danych (za 5,4 mln zł netto).

Drugie z zadań obejmuje obsługę urządzeń rozgłoszeniowych oraz okienkowych urządzeń głośnomówiące i sygnalizacji czasu. Zamawiający zlecił też TK Telekom wykonywanie usług w zakresie informacji wizualnej podróżnych (za 3,4 mln zł netto) oraz usług telefonicznych (za 1,4 mln zł netto).