Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował dzisiaj o złożeniu do notyfikacji w Komisji Europejskiej projektu decyzji regulacyjnej dla Telekomunikacji Polskiej na tzw. 1. rynku telekomunikacyjnym. „Rynek usług przyłączenia do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej i utrzymania w gotowości do świadczenia w usług telekomunikacyjnych dla konsumentów”, to w praktyce rynek opłat za przyłączenie i aktywację oraz rynek abonamentu telefonicznego. UKE planuje złagodzenie ciążących na TP obowiązków regulacyjnych. Zniesione byłby obowiązek nieustalania zawyżanych cen, prowadzenia rachunkowości regulacyjnej i kalkulacji kosztów.

Ich zniesienie oznacza dla TP możliwość elastyczniejszego kształtowania wysokości abonamentów telefonicznych – np. podwyżek. Obowiązek kalkulacji kosztów natomiast generuje dla TP konkretne obciążenia, których operator będzie mógł uniknąć. UKE uznał, że konkurencja na rynku telekomunikacyjnym wzmocniła się na tyle, że można rozpocząć zdejmowanie z TP niektórych obowiązków regulacyjnych.

Na TP ciążyłyby nadal obowiązki nieutrudniania innym przedsiębiorcom wchodzenia na rynek właściwy, niestosowania nieuzasadnionych preferencji dla wybranych grup konsumentów, ani nie zmuszania ich do nabywania dodatkowych usług. Ponadto TP będzie musiała przedstawiać UKE do zatwierdzenia regulaminy i cenniki detaliczne usług, jak również będzie ciążył na niej obowiązek niezawężania marży na usługach detalicznych.

Jednocześnie z decyzją dla rynku 1. UKE proceduje i notyfikuje decyzję dla rynku 2., czyli rynku analogicznych usług dla klientów instytucjonalnych. Nowy reżim regulacyjny – wedle planów UKE – na obu rynkach będzie taki sam.