Polska wyżej w rankingu regulacyjnym

ECTA opublikowała coroczny raport na temat jakości regulacji rynków telekomunikacyjnych w Europie. Polska wypadła lepiej niż rok temu, ale i tak wciąż zalicza się do drugiej ligi państw europejskich. Najlepiej wypadamy pod względem warunków rozwoju nowych sieci telekomunikacyjnych i działania nowych operatorów, ale słabo pod względem zaawansowania i efektywności procedur regulacyjnych.

Publikacja: 02.06.2010 10:24

Polska wyżej w rankingu regulacyjnym

Foto: ROL

Polska otrzymała 243 punkty w ostatnim rankingu ECTA Regulatory Scorecard 2009, co dało naszemu krajowi 17 miejsce na 22 państwa, których rynki poddane zostały analizie. Polska wyprzedziła m.in. Szwajcarię (209), Czechy (192) i Bułgarię (165), ale uplasowała się daleko za liderami rankingu: Holandią (376), Wielką Brytanią (368) i Danią (354). Znaleźliśmy się tzw. trzeciej grupie państwa, tuż przed krajami, które ECTA Scorecard traktuje, jako słabeuszy pod względem rynkowych regulacji.

[obrazek=http://grafik.rp.pl/grafika2/499885,513237,9.jpg” alt=”ecta_sc_2009_1″ height=”632″ width=”560″ />

(źr. ECTA Regulatory Scorecard 2009)

[srodtytul]Przyzwoite warunki dla nowych inwestycji[/srodtytul]

Ranking analizuje pięć obszarów wpływających na jakość i zaawansowanie rynkowych regulacji. Polska stosunkowo najlepiej wypada pod względem warunków rynkowych dla nowych graczy i możliwości rozwoju sieci (Sekcja B, ang. Key enablers for market entry and network roll-out), w którym to rankingu zdobyła 55 punktów wobec 76 przyznanych liderom (Holandia, Finlandia, Norwegii).

Ku pewnemu zaskoczeniu Polska wypada w tym obszarze nieźle, jeżeli chodzi o prawo drogi w kontekście budowy infrastruktury stacjonarnej. Pozytywnie wygląda również możliwość uzyskania zasobów numeracyjnych i portowania numerów między sieciami. Nasz kraj zalicza się w Sekcji B do mocnych średniaków. Raport ECTA ani nie wytyka nam szczegołnych słabości, ani nie podkreśla szczególnych osiągnięć.

Ważną rolę w Sekcji B odgrywa neutralność technologiczna zasad przyznawania rezerwacji częstotliwości 900 MHz i 1800 MHz. W Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat decyzje rezerwcyjne wydawane były bez określania technologii, na której budowana będzie sieć radiowa. Rozpoczął się również proces refarmingu częstotliwości GSM900, na której – po części – technologiczne zobowiązania z minionej dekady nadal ciążą.

[srodtytul]Proces regulacyjny kuleje[/srodtytul]

Najsłabiej wypada Polska w Sekcji C dotyczącej procesów regulacyjnych (ang. NRA’s regulatory processes). Nasz kraj wymieniony jest pośród tych, które najwolniej adaptują na krajowym gruncie dyrektywę ramową (warto nadmienić, że nie lepiej wypada jeden z liderów całego rankingu, czyli Dania). ECTA Scorecard podkreśla również nadmierny poziom ochrony poufnych danych operatorów, jaki stosuje m.in. polski Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zdaniem ECTA negatywnie wpływa to na przejrzystość procedur regulacyjnych. Regulatorzy, zdaniem autorów analizy, powinni mieć możliwości weryfikacji, czy dane zastrzeganie przez operatorów faktycznie można uznać za kluczowe dla prowadzonego przez nich biznesu. Polski urząd zaliczy również do tych, które nie opublikowały jeszcze kilkuletniego planu działania i celów regulacyjnych.

Polska zalicza się niestety do krajów, w których – wedle ECTA Scorecard – procedury rozstrzygania sporów regulacyjnych są długotrwałe i mało przejrzyste. Autorzy rankingu zwracają uwagę, że nie wszystkie słabości, jakie poszczególne kraje wykazują w Sekcji C są zawionione przez organy regulacyjny. Czasem ich zaniechania wynikają z warunków instytucjonalnych, najczęściej wolnej adaptacji dyrektywy ramowej do krajowego porządku prawnego. Mimo tego Polska w obszarze C otrzymała 24 punkty, tylko o 6 więcej niż ostatnia pod tym względem Bułgaria.

Raport ECTA wskazuje mimo wszystko poprawę sytuacji na polskim rynku, dzięki pozytywnym nowelizacjom polskiego prawa.

[srodtytul]Co można zrobić?[/srodtytul]

W podsumowaniu raportu ECTA wypunktowała kilkanaście postulatów pod adresem Parlamentu i Komisji Europejskiej, rządów narodowych i krajowych organów regulacyjnych, między innymi: [ul][li]nadzór nad wdrażaniem pryncypiów dyrektywy ramowej do krajowych kodeksów i praktyki administracyjnej, szczególnie w dziedzinie niezależności organów regulacyjnych oraz zobowiązań operatorów o dominującej pozycji rynkowej,[/li] [li]zapewnienie efektywnego i opłacalnego dostępu do sieci nowych generacji. Definicje rynku 4 i 5 powinny być skonstruowane tak, aby obejmowały technologię FTTx. Powinny zostać zdefniowane mechanizmy migracji między produktami hurtowymi opartymi o linie miedziane na linie nowej generacji,[/li] [li]wspólne powinny być zasady regulacji stawek terminacyjnych w sieciach mobilnych i stacjonarnych oparte na bazie kosztów ponoszonych przez operatorów, nie dopuszczające do antykonkurencyjnych praktyk promowania tanich usług wewnątrz własnych sieci operatorów zasiedziałych,[/li] [li]przyjęcie do krajowych regulacji separacji funkcjonalnej, jako narzędzia regulacyjnego,[/li] [li]uproszczenie mechanizmów uzyskiwania pozwoleń, dzięki którym operatorzy lokują i realizują inwestycje telekomunikacyjne,[/li] [li]uproszczenie i przyspieszenie procedur odwoławczych w sprawach regulacyjnych.[/li][/ul]

Polska otrzymała 243 punkty w ostatnim rankingu ECTA Regulatory Scorecard 2009, co dało naszemu krajowi 17 miejsce na 22 państwa, których rynki poddane zostały analizie. Polska wyprzedziła m.in. Szwajcarię (209), Czechy (192) i Bułgarię (165), ale uplasowała się daleko za liderami rankingu: Holandią (376), Wielką Brytanią (368) i Danią (354). Znaleźliśmy się tzw. trzeciej grupie państwa, tuż przed krajami, które ECTA Scorecard traktuje, jako słabeuszy pod względem rynkowych regulacji.

[obrazek=http://grafik.rp.pl/grafika2/499885,513237,9.jpg” alt=”ecta_sc_2009_1″ height=”632″ width=”560″ />

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?