Zarząd [b]Województwa Wielkopolskiego[/b] opublikował dzisiaj listę podmiotów, które zostały zakwalifikowane do I etapu negocjacji w sprawie kapitałowego przystąpienia do podmiotu, który będzie budować regionalną sieć szerokopasmową w Wielkopolsce. Na tej liście znalazły się: [b]Telekomunikacja Polska, Telekomunikacja Kolejowa, Telefonia Dialog, PBT Hawe, Aero 2, Netia[/b], a także sieci telewizji kablowej [b]Promax, Inea i Asta-Net[/b].

Założenie projektu przewidują wydatkowanie 622 mln zł (47 mln zł na sieć szkieletową i 575 mln zł na sieć agregacyjną). Połowę tej kwoty spółka spodziewa się pozyskać z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała część musi pochodzić z budżety województwa, ze środków jego partnerów i innych źródeł finansowania. Dla komercyjnych partnerów właśnie Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. będzie emitować akcje serie C. W ramach rozpoczętego właśnie I etapu negocjacji spółka wyłoni podmioty z którymi gotowa jest zawrzeć umowę inwestycyjną. W II etapie negocjacji zostaną ustalone szczegółwe warunki tej umowy.

Za zgromadzone środki WSS S.A. [link= http://szerokopasmowawielkopolska.pl/pliki/Zarys%20sieci%20szkieletowo-dystrybucyjnej%20-%2031%20w%C4%99z%C5%82%C3%B3w.pdf]ma wybudować 6785 km sieci szkieletowj i dystrybucyjnej oraz uruchomić 1991 lokalnych węzłów dostępowych[/link] (w miastach do 260 mieszkańców).