Dział detaliczny TP prowadzi testy techniczne VDSL, by jak najlepiej przygotować się do świadczenia usług super szybkiego dostępu do Internetu w drugim kwartale 2011 r. – poinformował rpkom.pl Wojciech Jabczyński, rzecznik Grupy TP.

W grudniu TP wysyłając dokumenty do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, rozpoczął proces hurtowego TTM, którego celem jest hurtowa sprzedaż VDSL. – Wynika to z zasad porozumienia inwestycyjnego między TP i UKE. Celem jest to, by nasza oferta detaliczna nie została wdrożona rynkowo przed umożliwieniem jej odsprzedaży – uzupełnił Jabczyński. Celem TP jest posiadanie w zasięgu usługi – już w momencie jej startu – około 500 tys. gospodarstw domowych, przede wszystkim na terenach wysokozurbanizowanych.

Następnym krokiem po VDSL będą dla TP usługi oparte o technologię FTTH (Fibre To The Home). Jak twierdzi operator, TP gotowa jest zacząć inwestycje w FTTH praktycznie od zaraz. Przeszkodą jest jednak brak precyzyjnych rozstrzygnięć regulacyjnych, co do zasad świadczenia usług FTTH. – Chcielibyśmy, wprowadzić usługi FTTH do ferty komercyjnej jak najszybciej. Klienci potrzebują takich rozwiązań, by móc korzystać w pełni z możliwości, jakie daje Internet i telewizja. To jednak zależy od wspomnianych wyżej warunków biznesowych, które póki, co nie pozwalają na masową skalę rozpocząć inwestycji w FTTH. Przedstawiliśmy już UKE propozycję rozwiązań regulacyjnych dla FTTH, zapewniającą w naszej ocenie zachowanie równowagi rynkowej i jednocześnie zachęcającą do inwestycji w super szybki dostęp do Internetu – wyjaśnił Wojciech Jabczyński.