18 lutego 2014 r. wejdzie w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości. Dokument został opublikowany w Dzienniku Ustaw 3 lutego.

Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości pozwala na bardziej efektywne gospodarowanie częstotliwościami — określa ich przeznaczenie dla poszczególnych służb radiokomunikacyjnych oraz wykorzystanie przez użytkowników cywilnych i rządowych.

Nowe rozporządzenie zmienia przede wszystkim przeznaczenie częstotliwości z użytkowania rządowego na cywilne. W ten sposób uwolnione mogą być nowe zakresy częstotliwości, które będą mogły być przeznaczone na rozwój usług telekomunikacyjnych (np. internetu).

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego (ze zmiany art. 111 ust. 3 ustawy).