Ponad 7 milionów złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego otrzyma firma Gawex ze Szczecinka na projekt budowy regionalnej szerokopasmowej sieci szkieletowej oraz węzłów dostępu do sieci dystrybucyjnej na terenie powiatów: koszalińskiego i szczecineckiego. Całkowita wartość projektu to blisko 14,8  mln zł

Projekt realizowany będzie w ramach Działania 3.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu regionalnej sieci telekomunikacyjnej w oparciu o medium światłowodowe. Sieć taka umożliwi uruchomienie usług szerokopasmowych w rejonach o wysokim stopniu wykluczenia cyfrowego, oznaczonych jako białe plamy na mapach Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Celem strategicznym jest budowa infrastruktury umożliwiającej dołączenie lokalnych operatorów telekomunikacyjnych do węzłów magistralnych i dystrybucyjnych sieci szkieletowej.  W ramach zadania powstanie 28 punktów dystrybucyjnych, od których możliwa będzie budowa sieci rozdzielczych i abonenckich.