Tylko 23 proc. Polaków przyznaje, że ma pojęcie, na czym polega rządowy plan cyfryzacji kraju. Jednocześnie prawie połowa społeczeństwa nie wie, co rząd planuje w tym obszarze. Gdyby dodać do tego osoby, które „nie są pewne swojej wiedzy” grupa ta powiększa się do prawie 80 proc. społeczeństwa. Takie wyniki przynosi raport On Board PR i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan „Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i zagrożenia”, przygotowanego na podstawie badań SW Research.

Jak pokazują wyniki badania im młodszy wiek respondentów tym wiedza na temat planów rządu zmniejsza się. Wśród osób w wieku 15-24 lata jedynie 10 proc. ankietowanych wie o planie i jego założeniach, wiedza ta wzrasta wraz z wiekiem ankietowanych. U osób powyżej 45 roku życia wynosi już 30 proc.

– Paradoks związany z cyfryzacją polega na tym, że z jednej strony młodzi Polacy nie znają jej na tyle by ją poprawnie zdefiniować, a z drugiej strony są bardziej kompetentni w kwestiach, które jej dotyczą – mówi Przemysław Wesołowski, szef Agencji Badań Rynku i Opinii SW Research.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 15-22 sierpnia 2012 roku, metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych. Próba badawcza miała charakter losowy. Badaniem objęto łącznie 739 internautów w wieku 16-49+ lat.