Konsultacje prowadzone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dotyczące projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości, sposobu ustalania, terminów i sposobu uiszczania rocznej opłaty telekomunikacyjnej objęły szerokie kręgi.

W sprawie wypowiedziała się m.in. Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”, która poinformowała resort oficjalnym pismem, że  nie wnosi uwag do projektu.

Resort cyfryzacji w projekcie rozporządzenia proponuje, by stawka ta była ustalona na maksymalnie dopuszczalnym poziomie 0,05 proc. przychodu operatora zobowiązanego do jej wnoszenie (roczne przychody minimum 4 mln zł).