Komisja Europejska opublikowała wyrok Sądu Pierwszej Instancji Unii Europejskiej wydany na zapytanie prejudycjalne szwedzkiego sądu w sprawie przeciwko TeliiSonerze. Urząd antymonopolowy (szw. Konkurrensverket) oskarżył operatora (z inspiracji konkurencyjnego Tele2, które jest stroną w procesie) o takie ustalanie detalicznych cen szerokopasmowego dostępu ADSL, który uniemożliwiał operatorom alternatywnym skonstruowanie konkurencyjnej oferty na bazie produktów hurtowych.

– Może to stanowić nadużycie – napisał w sentencji wyroku Sąd Pierwszej Instancji. Zdaniem sądu przy dokładnym rozpatrywaniu sprawy konieczne jest wzięcie pod uwagę i analiza cen i kosztów przedsiębiorcy podejrzanego o praktykę zawężania marży, jak również udowodnienie, że skutek tych praktyk jest antykonkurencyjny. Sąd enumeratywnie wymienił również okoliczności, które nie mają znaczenia, np. obowiązek świadczenia hurtowej usługi szerokopasmowe, czy pozycję na rynku.

Oskarżenie Konkurrensverket dotyczy wydarzeń ze szwedzkiego rynku hurtowego jeszcze w latach 2000-2003. Na początku ubiegłego roku konkurenci korzystali z 666 tys. linii szerokopasmowych w sieci TeliiSonery na blisko 3 mln wszystkich stacjonarnych szerokopasmowych dostępów w Szwecji w tym czasie.