Zmiany w przepisach podatkowych obniżają wyniki Cyfrowego Polsatu

Publikacja: 06.03.2018 08:32

Cyfrowy Polsat zaskoczył jednak giełdowych analityków: jego wynik za 2017 roku obciąży dodatkowy jednorazowy odpis.

Spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza przeanalizowała wpływ zmian przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od stycznia tego roku na aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z komunikatu giełdowego wynika, że uznała, że jej korzyści podatkowe w przyszłych latach będą mniejsze niż zakładała, dlatego też dokonała stosownych przeszacowań w bilansie.

Jak podaje Cyfrowy Polsat, analiza wykazała konieczność zwiększenia wartości pozycji „Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego” w skonsolidowanym bilansie sporządzonym na 31 grudnia 2017 r. o kwotę ok. 144 mln zł.

Według firmy, zmiana ma charakter niegotówkowy, a obciąży skonsolidowany zysk netto grupy za IV kwartał ubiegłego roku.

„Opisywana zmiana stanu zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wynika z wprowadzonych ograniczeń ujmowania podatkowych kosztów uzyskania w przyszłych latach, lecz mających związek z aktywami ujętymi w skonsolidowanym bilansie na dzień 31 grudnia 2017 r.” – czytamy w komunikacie.

Cyfrowy Polsat poinformował też o decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego z Małopolski, wydaną 15 lutego. Decyzja określa wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w roku 2012 na 24,2 mln zł plus odsetki.

Urząd zakwestionował prawo Cyfrowego Polsatu do zastosowania zwolnienia z obowiązku pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych płatności odsetkowych dokonanych w owym czasie.

Cyfrowy Polsat zapowiada, że będzie się odwoływał od decyzji fiskusa ponieważ posiada opinie renomowanych podmiotów. Nie zamierza też wiązać rezerw obciążających wynik finansowy grupy z tego tytułu.

Ponieważ fiskus prowadzi postępowanie dotyczące także kolejnych lat, Cyfrowy Polsat podaje, że w przypadku utrzymania niekorzystnej, choć zdaniem firmy błędnej interpretacji przepisów, dodatkowe zobowiązanie satelitarnej platformy wyniesie 35 mln zł plus odsetki.

To już kolejna taka decyzja fiskusa na przestrzeni roku. W maju 2017 r. mazowiecki urząd celno-karbowy wydał decyzję nakazującą Cyfrowemu Polsatowi zapłatę dodatkowych 40,6 mln zł.

Cyfrowy Polsat zaskoczył jednak giełdowych analityków: jego wynik za 2017 roku obciąży dodatkowy jednorazowy odpis.

Spółka kontrolowana przez Zygmunta Solorza przeanalizowała wpływ zmian przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących od stycznia tego roku na aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Z komunikatu giełdowego wynika, że uznała, że jej korzyści podatkowe w przyszłych latach będą mniejsze niż zakładała, dlatego też dokonała stosownych przeszacowań w bilansie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości