Dymisja to efekt nagłośnionej we Francji fali samobójstw pośród pracowników France Telecom. Od 2008 r. ich liczba sięgnęła 24 osób. W ostatnich tygodniach sprawą zajął się francuski rząd, który kontrolu France Telecom. Louis-Pierre Wenes odpowiedzialny był w grupie FT za transformację, między innymi za program restrukturyzacji zatrudnienia. FT realizuje program ograniczenia kosztów o 1,7 mld euro do 2011 r. Louis-Pierre Wenes był autorem kilku niefortunnych, publicznych wypowiedzi, w których bagatelizował sprawę fali samobójstw w spółce. Stephane Richard ma objąć stanowisko po obecnym prezesie FT, Didier Lombardzie, w 2011 r. źr. Reuters, inf.wł