Oferta Netii okazała się najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Najwyższą Izbę Kontroli na świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN i dostępu do internetu.

W konkursie wpłynęły łącznie cztery oferty. O zamówienie, oprócz Netii, zabiegały też: GTS Poland, Exatel oraz konsorcjum Integrated Solutions i Telekomunikacji Polskiej. Wartość kontraktu wynosi 1,96 mln zł brutto wobec budżetu opiewającego na 8,44 mln zł brutto. Kontrakt będzie obowiązywał 36 miesięcy od daty podpisania umowy począwszy od 1 listopada br. (chyba, że z powodu opóźnienia w parafowaniu, wykonawca nie będzie mógł w tym terminie rozpocząć świadczenia usługi).

W ramach zamówienia Netia będzie odpowiadała m.in. za świadczenie usług transmisji danych w sieci WAN w oparciu o główne oraz zapasowe łącza IP VPN MPLS NIK we wszystkich lokalizacjach należących do NIK .

Operator będzie też świadczył usługi dostępu do internetu w siedzibie NIK w Warszawie oraz w jednostce terenowej w Goławicach. Zlecenie obejmuje też dostawę i montaż 20 routerów CE (customer edge router).