UPC Polska poinformowało o sfianlizowaniu umowy sprzedaży Netii nakładkowej sieci dostępowej HFC, jaką nabyło razem z siecią Aster. Oznacza to, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaaprobował transakcję, jaką operatorzy zawarli w marcu. Tym samym jednocześnie uznał spełnienie warunku zawieszającego przejęcie Astera przez UPC z września 2011 r.

– Przekazywanie sieci nabywcy zostanie przeprowadzone w sposób, który ma na celu zachowanie ciągłości dostępu do usług. O szczegółach i terminach, od kiedy możliwe będzie skorzystanie z wyboru nowego nabywcy, klienci będą informowani w indywidualnej korespondencji – podaje UPC Polska w informacji prasowej.