Milmex prosi obligatariuszy o kredyt i przeprasza

Publikacja: 16.10.2013 14:19

Firma Milmex Systemy Komputerowe, budująca sieć NetMaks w technologii WiMax nie otrzymała w założonym terminie pieniędzy z dotacji i ma coraz większe problemy ze spłatą zobowiązań z tytułu obligacji serii KOM12D – wynika z jej komunikatów kierowanych do posiadaczy tych papierów.

Pierwotny termin wykupu papierów KOM12D o wartości około 7,7 mln zł przypadał 30 sierpnia. Wtedy Milmex obiecał, że wykupi je w październiku.

Teraz proponuje inne rozwiązanie. Zarząd zapewnia, że kłopoty firmy są przejściowe, wynikają z wysokich wymaganych inwestycji i poprosił posiadaczy obligacji (są notowane na giełdowym rynku Catalyst) o czas. Poinformował również, że firma ma szanse na dokapitalizowanie przez strategicznego inwestora.

Milmex złożył posiadaczom wymagalnych obligacji propozycję, aby zgodzili się na objęcie obligacji nowej serii (KOM13C), środki z których zostaną przeznaczone na wykup starszych papierów (właśnie KOM12D). Nowe papiery do dnia wykupu będą oprocentowane wg.  stałej stopy w wysokości 13 proc. w skali roku.

Informatyczno-telekomunikacyjna firma tłumaczy problemy z opóźnieniami w spływie dotacji. Jak podała, „decyzja powyższa (o prośbie skierowanej do obligatariuszy) jest związana z okresowo ograniczoną inwestycyjną płynnością spółki w III/IV kwartale bieżącego roku, wskutek kumulacji płatności ponoszonych w ramach realizowanych projektów dotacyjnych, wymaganych spłat operacyjnych zobowiązań spółki oraz opóźnień w spływie należności dotacyjnych”.

Zarząd Milmeksu zapewnił, że sytuacja ma przejściowy charakter i nie potrwa dłużej niż do „końca miesiąca rozliczeniowego bieżącego roku”.

Jeśli jednak obligatariusze się nie zgodzą na objęcie nowych papierów dłużnych, firma zapewnia, że odkupi od nich wyemitowane obligacje do 20 listopada.

• W celu przyspieszenia spływu należności Spółka intensywnie wyjaśnia wszelkie kwestie formalnoprawne związane z zaistniałym opóźnieniem w rozliczeniach projektów dotacyjnych oraz z wpływem płatności od poszczególnych Instytucji Rozliczeniowych;

• Dokonywane są uzgodnienia z podmiotami finansującymi w celu uruchomienia krótkoterminowego finansowania spółki w miesiącu październiku, a niezależnie dla pozyskania finansowania pomostowego na rzecz realizowanych i planowanych projektów inwestycyjno-unijnych;

• Trwają prace związane z zamierzonym znacznym dokapitalizowaniem Spółki przez Inwestora Strategicznego, które zakończone zostaną w ramach najbliższych 45 dni. W przeciągu 20 dni Spółka przedstawi szczegółowy komunikat w tej sprawie;

• Realizowana jest restrukturyzacja zadłużenia oraz podjęto działania w celu przyspieszenia spływu wymagalnych należności;

• Zintensyfikowano działania sprzedażowe w celu zwiększenia wpływów z działalności operacyjnej z sektora telekomunikacyjnego.

Wygenerowane z powyższych działań środki zostaną wykorzystane do wykupu obligacji KOM12D oraz zapłaty należnych odsetek.

Obligatariuszy zainteresowanych ofertą wymiany obligacji spółka poprosiła wczoraj o kontakt.

Złożyła też przeprosiny: „Chcielibyśmy zapewnić Obligatariuszy, że rozumiemy ich zaniepokojenie wynikające z opóźnienia ostatecznego wykupu obligacji serii KOM12D, lub z nie zawsze wyczerpującymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania Spółki. Dlatego zapraszamy wszystkich do bezpośrednich kontaktów ze Spółką, które w naszym przekonaniu mogą pomóc w wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości lub obaw związanych z bieżącą sytuacją”.

Niedawno Milmex podpisał list intencyjny z MNI, na mocy której miałby nabyć część aktywów funduszu. Niedługo potem MNI podał, że postanowił podzielić MNI Telecom, wydzielając z niego infrastrukturę pasywną.

Firma Milmex Systemy Komputerowe, budująca sieć NetMaks w technologii WiMax nie otrzymała w założonym terminie pieniędzy z dotacji i ma coraz większe problemy ze spłatą zobowiązań z tytułu obligacji serii KOM12D – wynika z jej komunikatów kierowanych do posiadaczy tych papierów.

Pierwotny termin wykupu papierów KOM12D o wartości około 7,7 mln zł przypadał 30 sierpnia. Wtedy Milmex obiecał, że wykupi je w październiku.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Telekomunikacja
Polski internet mobilny właśnie mocno przyspieszył. Efekt nowego pasma 5G