Rządowe Centrum Projektów Informatycznych (CPI) pracuje nad proejektem „Informatyzacja jst z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze”. Obecnie zbierane są opinie samorządów na temat ich zainteresowania udziałem w tym przedsięwzięciu. Ankiety będą zbierane do 10 października.

Jak zapowiada CPI projekt umożliwi świadczenie obywatelom przez samorządy nowych jakościowo, zintegrowanych usług administracji (takich jak: e-przedszkole, e-szkoła: strona do komunikacji z rodzicami czy e-konsultacje), a nowa platforma do tego ma powstać w modelu tzw. prywatnej chmury obliczeniowej.

Projekt zakłada rozwój nowych i integrację już eksploatowanych przez samorzady systemów teleinformatycznych, wykorzystując możliwości oferowane przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Eksploatacja i rozwój infrastruktury w tym przedsięwziecu co najmniej do roku 2020 finansowany byłaby ze środków budżetowych. A CPI przekonuje samorządy, że koszt ich partycypacji w projekcie będzie niższy niż wydatki ponoszone przez nie  na własną infrastrukturę.

Według założeń infrastruktura byłaby administrowana centralnie przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (i będące w jej strukturach CPI), a właścicielem i administratorem danych byłyby samorządy. Platforma (wraz z usługami) byłaby w pełni operacyjna najpóźniej w 2015 roku.