Hawe i Netia podpisały aneks do umowy dzierżawy infrastruktury. Zgodnie z nim Netia wydzierżawi od Hawe kolejne włókna światłowodowe o łącznej długości około 290 km w czterech nowych relacjach.

Okres dzierżawy odcinków sieci objętych aneksem wyniesie 5 lat. Przychody Hawe z tytułu dzierżawy odcinków objętych aneksem wyniosą ponad 1,43 mln zł.

Hawe i Netia zawarły umowę w 2007 roku, której przedmiotem jest dzierżawa włókien światłowodowych wraz z usługami towarzyszącymi, tj. m.in. kolokacją, serwisem oraz konserwacją. W chwili obecnej po rozszerzeniu współpracy (z nowymi relacjami) Netia dzierżawi już od Hawe ok. 3,2 tys. km włókien światłowodowych.