Liczba osób korzystających z usług telefonii komórkowej na świecie zbliża się do liczby mieszkańców globu. Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU) oszacował, że na koniec ubiegłego roku na świecie było 6 mld subskrybentów telefonii komórkowej.  To zaś oznacza, że wskaźnik penetracji usługami komórkowymi na świecie wynosił 86 proc.

Niedawno Chińskie Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych podało, że na koniec sierpnia tego roku liczba użytkowników telefonii komórkowej w tym kraju przekroczyła miliard. Także w Indiach  liczba użytkowników komórek powinna niebawem sięgnąć miliarda.

ITU szacuje tez, że na koniec 2011 roku z Internetu korzystało 2,3 mld ludzi na świecie., tj. około 1/3 populacji globu. Tu jednak występuję duże zróżnicowanie miedzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się, bo 70 proc. użytkowników internetu na świecie żyje w krajach bogatszych i lepiej rozwiniętych gospodarczo.