Ponad 34 tys. km sieci telekomunikacyjnej mają wybudować beneficjenci wszystkich programów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych, którzy do końca marca bieżącego roku zawarli umowy o dofinansowanie – poinformowała Iwona Wendel, wiceminister rozwoju regionalnego podczas trwającej w Toruniu konferencji Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Wedle udzielonych przez nią informacji alokacja środków finansowych z unijnych programów wyniosła na koniec marca 3,24 mld zł, czyli 72 proc. wszystkich dostępnych na inwestycje telekomunikacyjne środków. Najwięcej – 1,756 mld zł – nominalnie zakontraktowano w ramach projektów Regionalnych Programów Operacyjnych, ale najwyższa procentową wartość alokacji dostępnych środków – 82 proc. – osiągnięta została w ramach programu rozwoju Polski Wschodniej. W ramach POIG 8.4 z dofinansowania skorzystało do końca marca 401 przedsiębiorców. Wskaźniki ewaluacyjne dla tego programu mówią o 800 wspartych podmiotach w całym okresie realizacji. Z dotowanych sieci w ramach POIG 8.3 i 8.4 skorzystało do tej pory 216 tys. osób (w rozumieniu: osoby objęte POIG 8.3 oraz abonenci przewidziani wskaźnikami ewaluacyjnymi POIG 8.4).

– Dobra alokacja środków daje pozytywną prognozę dla kolejnej perspektywy finansowej – powiedziała Iwona Wendel. Szczegóły na lata 2014-2020 nie są jeszcze znane, ale według słów wiceszefowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego resort będzie dążył, aby gros wsparcie skierowane zostało do przedsiębiorców (w domyśle: a nie do samorządów) i przede wszystkim na budowę sieci dostępowych, a nie szkieletowych i dystrybucyjnych.

W kolejnej perspektywie finansowej ma być realizowany znacznie bardziej scentralizowany niż obecnie Program Operacyjny Polska Cyfrowa, którego przedmiotem będzie budowa sieci oraz wsparcie elektronicznego obrotu gospodarczego i administracyjnego. Wstępna wersja tego programu już powstała i, jak zapowiedziała Iwona Wendel, w czerwcu br. ma zostać skierowana do konsultacji społecznych. W grudniu br. dokument mógłby zostać przyjęty przez radę ministrów, aczkolwiek Iwona Wendel zaznaczyła, że ten harmonogram jest ambitny.