Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Administracji i Cyfryzacji wiceminister resortu cyfryzacji Małgorzata Olszewska przedstawi zmieniony wniosek „dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich  sieci telekomunikacyjnych”.

Chodzi o priorytety w dziedzinie budowania publicznych systemów informatycznych i sieci telekomunikacyjnych w nowej rzeczywistości budżetowej, czyli obcięciu środków programu „Łącząc Europę” z 9 mld euro na 1 mld euro.

W uzasadnieniu zmian Komisja Europejska pisze, że redukcja środków wymusza ograniczenie stopnia wsparcia dla tych projektów oraz określa możliwe metody działania. Wsparcie budowy sieci będzie ograniczone do minimum (Komisja stawia przede wszystkim na prywatne środki inwestycyjne) a stosowane będą zwrotne instrumenty finansowe zamiast dotacji.

Zmieniony wniosek dotyczączy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylające decyzję nr 1336/97/WE