Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg na zakup i wdrożenie Centrum Informacji Telefonicznej (Contact Center i IVR). Budżet projektu może sięgnąć 5 mln złotych.

W ramach kontraktu wykonawca będzie musiał dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić urządzenia służące do działania Contact Center oraz IVR dla obsługi telefonicznej i internetowej klientów ZUS. Podmiot będzie miał również za zadanie dostarczyć niezbędne oprogramowanie i przeszkolić użytkowników. Zajmie się również utrzymaniem aplikacji i jej aktualizacją. Dostawy trafią do centrali ZUS oraz dwa inspektoratów w Węgrowie i Mińsku Mazowieckim.

Projekt podzielony będzie na dwa etapy. W pierwszym, który zostanie zamknięty do końca 2011 r., wykonawca będzie musiał uruchomić 52 stanowiska w ramach Centrum Informacji Telefonicznej. Do końca 2012 r. ich liczba wzrośnie o kolejne 70. Wartość projektu szacowana jest (na podstawie wadium, które wynosi 150 tys. zł) na blisko 5 mln zł. Oferty można składać do 29 czerwca. ZUS przewiduje, że spośród podmiotów, które złożą oferty, wybierze pięć, z którymi będzie prowadził dalsze negocjacje. Przy wyborze najlepszej oferty zamawiający będzie brał pod uwagę cenę (70-proc. waga), planowane przez potencjalnego wykonawcę zaangażowanie sił i środków ( w tym np. ludzkich, finansowych) oraz metodykę wdrożenia.