Giełdowy fundusz kontrolowany przez Zygmunta Solorza-Żaka (m.in. poprzez Polkomtel) wyemitował obligacje o nominale bliskim 600 mln zł, za które uzyska nieco ponad 200 mln zł. Pieniądze te mają posłużyć do realizacji planu budowy ogólnopolskiej sieci mobilnego Internetu w technologiach HSPA+ i LTE.

Jak poinformował Midas, gros papierów objęła Sferia, operator kojarzony z miliarderem, ale – według zarządu – nie kontrolowany przez niego. Zgodnie z komunikatem giełdowym funduszu, Sferia objęła 583.481 sztuk obligacji, a DM PKO BP – 291 sztuk.

Papiery mają nominał 1000 zł i zgodnie z zapowiedzią zarządu mają trafić na rynek Catalyst przy warszawskiej giełdzie, gdzie będzie można nimi obracać.

Termin wykupu zerokuponowych papierów funduszu to 16 kwietnia 2021 roku. Odległa data spełnia oczekiwania banków kredytujących budowę sieci LTE Zygmunta Solorza-Żaka, które domagały się, aby spłata obligacji następowała już po tym, jak Midas zwróci pożyczone przez instytucje kwoty.