indeks_spolek

NR KRS: 264651

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

(w 2008 r. spółka połączyła się z Astra Polska Sp. z o.o.)