indeks_spolek

NR KRS: 246663

Dane finansowe i operacyjne

Zarząd i dane teleadresowe w zasobach KRS

GRUPA SFERIA
AERO 2 Sp.z o.o.
CENTERNET S.A.
IT POLPAGER S.A.
MOBYLAND Sp.z o.o.
POLKOMTEL Sp.z o.o.