O pierwsze zamówienie, udzielone [b]Exatelowi[/b] w drodze przetargu otwartego, ubiegało się łącznie sześciu oferentów. Kontrakt obejmuje m.in. dostarczenie przez Exatela centrali telefonicznej.

Zamówienie nr.2, które zdobyła spółka [b]TelePolska[/b] obejmuje świadczenie usług telekomunikacyjnych dla numerów abonenckich z miejskich central telefonicznych. Jego wartość to 1,2 mln zł. Ofertę wybrano spośród czterech konkurencyjnych propozycji.