Przedstawicielka pięciu akcjonariuszy trzeciego co do wielkości operatora kablowego w Polsce zgłosiła w środę sprzeciw do trzech uchwał walnego zgromadzenia spółki – wynika z komunikatów Multimediów Polska. To sprzeciwy do trzech kluczowych spraw, nad którym obradowano tego dnia: skupu akcji własnych, zaciągnięcia kredytów i emisji obligacji. Zgłoszenie sprzeciwu umożliwia inwestorom ubieganie się o unieważnienie uchwał w sądzie.

Przeciwko buy-backowi akcji, na który Multimedia Polska przeznaczyły do 83 mln zł oddano w sumie 1,27 mln głosów. Uchwałę o emisji obligacji do 300 mln zł oprotestowali akcjonariusze dysponujący 1,56 mln głosów, a projekt dotyczące zaciągnięcia do 450 mln zł kredytu – ponownie dysponenci 1,27 mln głosów.

Udział w głosach inwestorów, którzy nie zgadzali się z projektami przedstawionymi przez zarząd – ok. 2 proc. wszystkich reprezentowanych na walnym -nie wystarczył oczywiście, aby zablokować uchwały. Przewaga należała tradycyjnie do założycieli spółki: Tri Media Holdings (33,14 proc. głosów na zgromadzeniu) i M2 Investments Ltd (32,31 proc.).

W sumie 18 akcjonaiuszy zarejestrowało 77,9 mln walorów, 51 proc. wszystkich tworzących kapitał kablówki.