Resort chce powołać superoperatora! TK Telekom w centrum projektu

Resort spraw wewnętrznych przedstawił zapowiadany od dawna projekt powołania nowego podmiotu, który miałby świadczyć usługi telekomunikacyjne na rzecz administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego, jak również części podległych im jednostek. Sieć miałaby operować podległa MSWiA jednostka. Resort szacuje, że przyczyniłoby to znaczących oszczędności budżetowi państwa. Realizacja projektu w zaproponowanym kształcie może stanowić duży problem dla komercyjnych operatorów. Zwłaszcza zaangażowanych dzisiaj w projekt OST112.

Publikacja: 15.06.2011 11:48

Resort chce powołać superoperatora! TK Telekom w centrum projektu

Foto: ROL

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do uzgodnień międzyresortowych założenia projektu ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu Teleinformatycznego. Celem tego aktu prawnego miałoby być powołanie kontrolowanej przez państwo jednostki, która zintegruje działające na rzecz administracji publicznej i – fakultatywnie – samorządowej sieci teleinformatyczne (i być może zasoby IT).

Jednostki administracji centralnej miałaby korzystać z usług w nowej sieci na zasadzie obligatoryjnej. Fakultatywnie miałyby z niej korzystać jednostki samorządowy terytorialnego. JST mogłyby np. zlecać agencji rolę operatora technicznego budowanych obecnie lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych. MSWiA rozważa możliwością objęcia „przymusem telekomunikacyjnym” także szkół, placówek służby zdrowia, kultury, opieki społecznej, rynku pracy itp. Siecią operowałaby podporządkowana MSWiA nowa agencja o rocznym budżecie 80-90 mln zł.

Wedle założeń, jakie przyjęło MSWiA utworzenie operatora sieci administracyjnej pozwoliłoby na znaczne oszczędności w kosztach obecnie eksploatowanych sieci publicznych. Resort wyszczególnia ich 37, a ich koszty w okresie 2009-2011 szacuje na 556 mln zł. Zdaniem MSWiA kwota ta może być zaniżona. Ponadto wedle resortu należy się liczyć z jej wzrostem w najbliższych latach z powodu rosnących wymagań co do sieci teletransmisyjnych. Wedle wstępnych (jak zaznacza resort) szacunków można liczyć na ok. 50 proc. oszczędności na utrzymaniu tej infrastruktury, czyli minimum ok. 90 mln zł rocznie.

Dla porównania  docelowy budżet nowej agencji miałby wynosić od 70 do 90 mln zł rocznie, z czego gros pochłonęłyby koszty osobowe i dzierżawy infrastruktury pasywnej. W pierwszym roku działania nowej agendy jej koszty byłyby znacznie wyższe: 140-150 mln zł z powodu konieczności podłączenia użytkowników do resortowej sieci.

Sieć ta miałaby być oparta na infrastrukturze budowanej na potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego 112 a więc obejmować swoim zasięgiem ośrodki miejskie do poziomu powiatu.  MSWiA przewiduje rozbudowę tej sieci w oparciu o zasoby kontrolowane przez państwo: sieć akademicką PIONIER oraz infrastrukturę TK Telekom (spółka przygotowywana jest przez Polskiej Koleje Państwowe do sprzedaży).

MSWiA ocenia, że zastępowanie w przyszłości infrastruktury dzierżawionej dzisiaj na potrzeby OST112 infrastrukturą TK Telekom może dać od 2013 r. oszczędności na poziomie 40-50 proc. Dzisiaj łącza dla OST112 dostarczają Telekomunikacja Polska i Exatel. MSWiA rozważa wszelkie możliwości skorzystania z infrastruktury TK Telekom: od zwykłej umowy dzierżawy aż po wywłaszczenie za odszkodowaniem ze skarby państwa.

Nową agencją kierowałaby prezes powoływany przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, co wedle obecnego podziału kompetencji oznacza szefa MSWiA. Agencja działać by miała w oparciu o centralne i terenowe struktury organizacyjnej Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji.

MSWiA proponuje, aby ustawa ustanawiająca operatora MOST weszła w życie w roku po jej ogłoszeniu (trzeba zapewnić środki w ustawie budżetowej na działanie nowej agencji), czyli najwcześniej od 1 stycznia 2012 roku.

Założenia do projektu ustawy o międzyresortowym operatorze systemu teleinformatycznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowało do uzgodnień międzyresortowych założenia projektu ustawy o Międzyresortowym Operatorze Systemu Teleinformatycznego. Celem tego aktu prawnego miałoby być powołanie kontrolowanej przez państwo jednostki, która zintegruje działające na rzecz administracji publicznej i – fakultatywnie – samorządowej sieci teleinformatyczne (i być może zasoby IT).

Jednostki administracji centralnej miałaby korzystać z usług w nowej sieci na zasadzie obligatoryjnej. Fakultatywnie miałyby z niej korzystać jednostki samorządowy terytorialnego. JST mogłyby np. zlecać agencji rolę operatora technicznego budowanych obecnie lokalnych i regionalnych sieci szerokopasmowych. MSWiA rozważa możliwością objęcia „przymusem telekomunikacyjnym” także szkół, placówek służby zdrowia, kultury, opieki społecznej, rynku pracy itp. Siecią operowałaby podporządkowana MSWiA nowa agencja o rocznym budżecie 80-90 mln zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży