Niespełna 5 euro miesięcznie netto wynosi cena dostępu do lokalnej pętli i podpętli abonenckiej w Polsce, co czyni nasz jednym z najtańszych szerokopasmowych rynków hurtowych w Europie (w tym segmencie usług) – wynika z raportu NGA Progress Report firmy WIK-Consult, przygotowanego na zlecenie organizacji ECTA (zrzeszającej operatorów alternatywnych w krajach Unii Europejskiej).

Na większości innych rynków analizowanych przez WIK-Consult ceny dostępu do pętli i podpętli oscylowały pomiędzy 5 a 15 euro miesięcznie. Najdroższym rynkiem hurtowym jest Wielka Brytania. Nie przekłada się to jednak wprost na rozwój rynku usług przez uwolnione pętle, ponieważ udział hurtowych linii LLU we wszystkich liniach szerokopasmowych operatora zasiedziałego  wynosił w Polsce tylko kilka procent wobec odsetka 40 proc. we Francji i 38 proc. w Niemczech.

Z raportu WIK-Consult wynika, że Polska jest rynkiem szerokopasmowym, na którym dawny monopolista ma stosunkowo słabą pozycję i niewielki udział: ok. 33 proc. Słabsza jest tylko pozycja Romtelecomu w Rumunii (30 proc.) i UkrTelecomu na Ukrainie (29 proc.) Najsilniejszym zasiedziałym w zestawieniu był turecki (Turk Telekom), a pośród państw Unii Europejskiej TDC w Danii (60 proc.) i Austria Telecom (55 proc.) w Austrii. Największy udział w rynku szerokopasmowym na własnej infrastrukturze mają operatorzy w Rumunii, a dzięki dostępowi regulowanemu w Wielkirj Brytanii i Francji.

Raport WIK-Consult koncentruje się na regulacji dostępu NGA, który w Polsce nie ma jeszcze rynkowego znaczenia. Raport zarekomendował m.in. zapewnienie regulowanego dostępu w sieciach NGA, poprzez określenie technicznie możliwych i ekonomicznie opłacalnych punktów dostępu do hurtowej usługi, jak również zapewnienie „wirtualnych” produktów hurtowych w przypadkach, gdy kolokacja urządzeń nie jest możliwa. Hurtowe stawki powinny być oparte na kosztach operatora zasiedziałego, ale z zasady stosowany test marży na te produkty. Struktura cen hurtowych w sieciach miedzianych winna zachęcać do budowy sieci optycznych bez zaburzenia rynkowej konkurencji.