Dlaczego na zgromadzeniu Hawe nie było kworum

Publikacja: 19.05.2015 13:12

Wznowione w poniedziałek walne zgromadzenie akcjonariuszy Hawe nie uchwaliło warunkowego podwyższenia kapitału. Jednak – jak wynikałoby z komunikatu spółki – nie dlatego (albo nie tylko dlatego), że – jak pisaliśmy – potencjalnemu nabywcy – funduszowi Whitestone Capital akcji zabrakło upoważnienia inwestorów do ich reprezentowania przy składaniu wiążących ofert na walory.

Na zgromadzeniu, na którym zwykle dominował Marek Falenta i kojarzony z nim cypryjski wehikuł Trinitybay Investment – zabrakło wymaganego do podjęcia takiej uchwały kworum, czyli nie było akcjonariuszy dysponujących jedną trzecią kapitału zakładowego .

Art. 431 par. 3a Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że przy podejmowaniu uchwały o podwyższeniu kapitału w drodze prywatnej emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru obecni powinni być akcjonariusze posiadający co najmniej jedną trzecią wszystkich akcji spółki.

Teraz zarząd Hawe może jeszcze raz zwołać walne w tej sprawie i nawet jeśli kworum nie będzie – uchwała może zostać podjęta.

„Jeżeli walne zgromadzenie, zwołane w celu powzięcia tej uchwały, nie odbyło się z powodu braku tego kworum, można zwołać kolejne walne zgromadzenie, podczas którego uchwała może być powzięta bez względu na liczbę akcjonariuszy obecnych na zgromadzeniu, chyba że statut stanowi inaczej” – przewiduje przepis.

Brak kworum jest jednak o tyle zastanawiający, że według oficjalnych danych ze spółki i GPW, sami Falenta i Trinitybay dysponują ponad 36 mln walorów, odpowiadających ponad 33 proc. wszystkich.

Czekamy na wyjaśnienie spółki, która w sprawozdaniu kwartalnym informowała, że według stanu na koniec marca do Marka Falenty należało 7,73 proc. akcji, do Trinitybay 26,13 proc., a pozostali akcjonariusze dysponowali 66,14 proc. walorów.

Zastanawiające są także wyniki głosowania na walnym, w tym nad uchwałą o odwołaniu niezależnego członka rady nadzorczej, znanego przedsiębiorcy – Wiesława Likusa.

Z raportu bieżącego Hawe wynika, że obecni na zgromadzeniu inwestorzy głosowali z ponad 26,6 mln akcji odpowiadających 24,83 proc. kapitału spółki i nie głosowali w sposób jednolity. Za odwołaniem Likusa padło 17,6 mln głosów, przeciwko 3,6 mln, a wstrzymało się 5,3 mln – podało Hawe.

Hawe nie opublikowało jeszcze komunikatu o podmiotach dysponujących ponad 5 proc. głosów na zgromadzeniu.

Ostatni taki komunikat z sierpnia 2014 r. wskazuje, że podmioty kojarzone z Falentą nie zawsze głosują ze wszystkich akcji. Na trwającym w ub.r. od 30 czerwca do 30 lipca walnym zgromadzeniu Trinitybay zarejestrował nieco ponad 23 mln akcji, które odpowiadały 21,6 proc. kapitału i głosów, a na samym walnym dawały 98 proc. głosów na zgromadzeniu.

Poniedziałkowe obrady stanowiły kontynuację zgromadzenia zwołanego na 13 maja, gdy zdecydowano m.in. o zatwierdzeniu sprawozdań i absolutoriach dla członków zarządu i rady nadzorczej. Do rady powołano wówczas Albina Pawłowskiego.

W ub. tygodniu walne zdecydowało też, że rada nadzorcza będzie liczyć 6 osób. W poniedziałek walne zdanie zmieniło i ograniczyło liczebność rady tej kadencji do pięciu osób.

Wznowione w poniedziałek walne zgromadzenie akcjonariuszy Hawe nie uchwaliło warunkowego podwyższenia kapitału. Jednak – jak wynikałoby z komunikatu spółki – nie dlatego (albo nie tylko dlatego), że – jak pisaliśmy – potencjalnemu nabywcy – funduszowi Whitestone Capital akcji zabrakło upoważnienia inwestorów do ich reprezentowania przy składaniu wiążących ofert na walory.

Na zgromadzeniu, na którym zwykle dominował Marek Falenta i kojarzony z nim cypryjski wehikuł Trinitybay Investment – zabrakło wymaganego do podjęcia takiej uchwały kworum, czyli nie było akcjonariuszy dysponujących jedną trzecią kapitału zakładowego .

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
Uwaga na nowe pułapki w roamingu. Jak za granicą łączyć się taniej lub za darmo
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Telekomunikacja
Gigant ogłasza przełom w łączności. To zupełnie nowa jakość
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?