Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował do konsultacji projekt decyzji ustalającej poziom opłat za usługi hurtowe BSA (i towarzyszące) w optycznej sieci Telekomunikacji Polskiej.

Tą decyzją UKE uznał za stosowane uregulować m.in. ceny portu abonenckiego na urządzeniach OLT na poziomie 5,66 zł netto miesięcznie i miesięczną cenę utrzymania linii optycznej na poziomie 21,94 zł netto.

Jednocześnie UKE opublikował projekt decyzji SOR (tzw. superoferta ramowa), która reguluje inne elementy świadczenia przez TP usług BSA.

Operator narodowy nie dysponuje jeszcze ani hurtową, ani detaliczną ofertą usług na liniach światłowodowych (FTTH), ale przygotowuje się do budowy takiej sieci w rejonie Warszawy po częściowym wyjęciu tego lokalnego rynku spod reżimu regulacyjnego, co UKE rozważa od 2 lat.