Fibee I oraz Fibee IV, czyli spółki zależne Inei, w których mniejszościowym udziałowcem jest P4 (Play Communications) poinformowały, że zamknęły bez rozstrzygnięcia postępowanie na wybór generalnych wykonawców sieci internetu mających powstać na podstawie umów o dotacje zawartych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa po trzecim konkursie.

Jak podano, firmy te ponawiają postępowania i w piątek w tzw. Bazie Konkurencyjności pojawiły się nowe ogłoszenia ich dotyczące. Spółki Inei powtarzają wybór wykonawców sieci na wszystkich 19 wygranych obszarach.

„Ogłoszenie nowych postępowań ma przede wszystkim przyczynić się do poszerzenia kręgu potencjalnych wykonawców, co pozwoli podnieść konkurencyjność postępowania i porównywalność składanych ofert oraz zwiększenia zabezpieczenia interesów zamawiających” – czytamy w komunikacie przesłanym przez służby PR Inei.

– Liczymy, że w drugim rozdaniu otrzymamy większą liczbę ofert – przekazano nam w imieniu beneficjentów konkursu.

Spółki Fibee uzyskały w sumie około 1,2 mld zł dotacji.