UKE o art. 139: poza budynkami tylko infrastruktura pasywna

Publikacja: 13.05.2013 11:52

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowisko w sprawie stosowanie w praktyce znowelizowanego art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, który ma umożliwić wzajemny dostęp operatorów do kanalizacji teletechnicznej i instalacji budynkowych. Dokument ten ma formę projektu przedstawionego branży do konsultacji.

Urząd podkreśla, że celem regulacji jest poprawa warunków inwestycji w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną i wzbogacanie jej zasobów. Poza budynkowymi odcinkami sieci UKE oczekuje udostępniania przez operatorów „przede wszystkim” pasywnych elementów sieci (kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), na których operatorzy-biorcy będą instalowali swoje urządzenia telekomunikacyjne. Pośród kryterium wniosków o dostęp wymienia się zgodę z planem zagospodarowania przestrzennego, kwestie ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny (nie mam mowy o niskiej opłacalności inwestycji).

W obrębie budynków udostępniane mogą być także przyłącza oraz instalacje budynkowe, i tutaj już  jest mowa o trudnościach technicznych lub niskiej opłacalności powielania takiej infrastruktury, jako kryterium  dostępu.

W przypadku kolizji przepisów wynikających z art.139 oraz decyzji wynikającycyn z decyzji stwierdzających dominującą pozycję operatora (SMP) pierwszeństwo mają decyzje SMP, jeżeli celem jest dostęp do usług regulowanych, a przepisy z art. 139, jeżeli chodzi o dostęp do usług nieregulowanych.

UKE zachęca operatorów do bilateralnych porozumień i zastrzega sobie prawo do interwencji w przypadku ich braku. Interwencje będą prowadzone w normalnym trybie rozstrzygania innych sporów międzyoperatorskich wraz z procedurą publicznych konsultacji decyzji.

Według UKE operatorzy winni (nie w trybie obligatoryjnym) dysponować ofertą i cennikiem pasywnych usług w swojej sieci. Urząd załączył do projektu stanowiska także Wytyczne dotyczące wyznaczania wysokości opłat za dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej wynikający z art. 139 Pt.

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował stanowisko w sprawie stosowanie w praktyce znowelizowanego art. 139 Prawa telekomunikacyjnego, który ma umożliwić wzajemny dostęp operatorów do kanalizacji teletechnicznej i instalacji budynkowych. Dokument ten ma formę projektu przedstawionego branży do konsultacji.

Urząd podkreśla, że celem regulacji jest poprawa warunków inwestycji w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną i wzbogacanie jej zasobów. Poza budynkowymi odcinkami sieci UKE oczekuje udostępniania przez operatorów „przede wszystkim” pasywnych elementów sieci (kanalizacji kablowej, słupów, wież i masztów, miejsc w szafach telekomunikacyjnych, konstrukcji dachowych), na których operatorzy-biorcy będą instalowali swoje urządzenia telekomunikacyjne. Pośród kryterium wniosków o dostęp wymienia się zgodę z planem zagospodarowania przestrzennego, kwestie ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwo i porządek publiczny (nie mam mowy o niskiej opłacalności inwestycji).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Telekomunikacja
Bezprzewodowy internet rozkwitnie dzięki 5G. Najnowsze prognozy Ericssona
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Telekomunikacja
Aukcja częstotliwości dla sieci 5G rusza 22 czerwca. Kto weźmie udział?
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej