Dokumenty dotyczą planowania i przygotowania koncepcji budowy sieci szerokopasmowych oraz wykonania ich projektu technicznego, budowy i eksploatacji.

Poradniki, w postaci plików PDF, dostępne są pod adresem [link=http://internetnawsi.pl/]http://www.internetnawsi.pl.[/link]

Fundacja Wspomagania Wsi w ubiegłym miesiącu zorganizowała debatę o finansowaniu budowy dostępu do broadbandu na etapie tzw. osatniej mili” (działanie 8.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka).Po debacie powstał zestaw rekomendacji w sprawie zmian przepisów, które trafiły do UKE, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Ministerstwa Infrastruktury. `