Polacy szybko rezygnują z telefonii stacjonarnej

W naszym kraju rośnie liczba gospodarstw domowych, które korzystają tylko z telefonu komórkowego i rezygnują z telefonu stacjonarnego. Polacy ponad średnią europejską lubią również usługi dostępowe w sieciach mobilnych – wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską badania E-Communications Household Survey. Polacy są na ogół dosyć zadowoleni z jakości usług telekomunikacyjnych, ale uch ceny budzą pewne niezadowolenie. Podobnie jest w innych krajach europejskich.

Publikacja: 14.10.2010 12:25

Polacy szybko rezygnują z telefonii stacjonarnej

Foto: ROL

Przeszło 43 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – z różnych powodów – nie korzysta z dostępu do internetu – wynika z badania [b]E-Communications Household Survey[/b], w ramach którego badano konsumpcję, dostępność i opinię na temat usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Łącznie, w okresie listopad – grudzień 2009 r., przebadanych zostało prawie 27 tys. respondentów w wieku 15 lat i powyżej. Próba dla Polski wyniosła 1000 respondentów i została dobrana po równo pośród mieszkańców wsi, małych i średnich miast oraz dużych aglomeracji. Badania w naszym kraju przeprowadził TNS OBOP.

[srodtytul]Telefon stacjonarny jest passe[/srodtytul]

W Polsce pod koniec ubiegłego roku penetracja usługami dostępowymi wyniosła 52 proc. gospodarstw domowych. Dostęp do jakichkolwiek usług telefonicznych w sieci stacjanarnej lub komórkowej deklarowało 96 proc. Polaków. Dla całej Unii ten odsetek wynosił 98 proc.

Polska znalazła się pośród krajów, których mieszkańcy najszybciej rezygnują ze stacjonarnych telefonów. W ciągu roku od poprzedniego badania (listopad – grudzień 2008 r.) odsetek gospodarstw domowych, który zadeklarował wyposażenie wyłącznie w telefon komórkowy wzrosło o 12 pkt. procentowy do 44 proc. Średnia dla UE, to 25 proc. Taki sam skok jak Polska liczby gospodarstw tylko z komórkami zanotowała Słowacja, a Finlandia i Szwecja skok o 10 pkt. procentowych. Jednocześnie nasz kraj zanotował 5-proc. spadek liczby gospodarstw korzystających tylko z telefonów stacjonarnych oraz z obu typów telefonów. Spadek popularności telefonii stacjonarnej nie jest wcale trendem paneuropejskim. W wielu krajach wzrosła liczba gospodarstw korzystających z obu typów telefonii (Portugalia + 16 pkt. proc., Łotwa +13 pkt. proc., Francja +12 pkt. proc., Węgry +9 pkt. proc., a w niektórych krajach – Portugalii, na Węgrzech, we Francji – spada liczba gospodarstw korzystających tylko z telefonii komórkowej.

Polska należy również do liderów wykorzystania sieci komórkowych w dziedzinie usług dostępu do internetu. Przyznaje się do tego po 15 proc. przebadanych Austriaków i Irlandczyków, i po 14 proc. Polaków i Słowaków. Trzeba tylko zaznaczyć, że ankieta brała pod uwagę wszelkie typu mobilnego dostępu, także poprzez telefony komórkowe (nie podłączone do komputerów).

[srodtytul]Połowa nie ma internetu, bo nie chce[/srodtytul]

Polska wykazała jeden z najwyżych skoków w penetracji internetu w okresie 2008-2009 r. – o 15 pkt. proc. Penetracja pod koniec 2009 r. miała wynosić 52 proc. Średnia dla UE wynosiła wówczas 57 proc. a dla liderów Unii: Holandii – 89 proc., Danii – 85 proc. Wyniki sondażu należy traktować poglądowo, ponieważ miejcami na pewno zaburza obraz rynku. Dla przykładu na 1000 ankietowanych polskich respondentów 270 przyznało się do korzystania z łącza ADSL, a aż 300 z usług w sieci telewizji kablowej, co nie zgadza się z danymi Urzędu Kkomunikacji Elektronicznej na temat polskiego rynku. Niewykluczone, że ankieterze potraktowali jako linię CaTV również łącza ethernetowe w sieciach małych ISP.

Pośród tych Europejczyków, którzy nie korzystają z dostępu do internetu 58 proc. powiedziało, że nie chce, 19 proc., że usługi sa zbyt drogie, a 2 proc., że ich dom jest poza zasięgiem sieci telekomunikacyjnych. Pośród polskich respondentów 56 proc. wymieniło brak zainteresowania, a 3 proc. brak infrastruktury dostępowej. 9 proc. wskazało zbyt wysoki koszt opłaty abonamentowej, 6 proc. zbyt wysoką opłatę instalacyjną lub kosztu zakupu sprzętu abonenckiego. Dla 12 proc. zbyt drogie są komputery, jako internetowe terminale. Można przy tym wskazać, że posiadanie komputera w domu deklarowało 60 proc. ankietowanych wobec średniej dla UE 64 proc.

68 proc. Polaków było zdania, że jakość usług dostępowych pod względem przepływności łącza i limitów transferu odpowiada temu, czego mogli się spodziewać na podstawie warunków umowy. 18 proc. było przeciwnego zdania. Z większości parametrów usług telekomunikacyjnych i jakości obsługi Polacy są zadowoleni. Zdecydowanie większy odsetek zauważą poprawę lub zachowanie status quo. Stosunkowo nielicznie zauważają pogorszenie. Można tu jeszcze wskazać na 17 proc. Polaków jest „raczej niezadowolona” i „niezadowolona” z całkowitych kosztów wszystkich usług telekomunikacyjnych. Tutaj grupa niezadowolonych należała do największych pośród wszystkich zadanych pytan tego typu.

Pośród ciekawostek można jeszcze wskazać fakt, że w Polsce szybo spada zainteresowanie aplikacjami komputerowymi typu softphone. W okresie 2008-2009 liczba osób, korzystających z tych rozwiązań w Polsce spadła o 14 pkt. proc. – najwięcej ze wszystkich krajów Unii. Na koniec 2009 r. wynosiła 35 proc. Polaków, co i tak stanowiło jeden z najwyższych odsetków w krajach UE.

[link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/household_10/report_en.pdf]eCommunications household survey[/link] (jęz.ang., .pdf, 54 MB)

[link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/household_10/pl(pl).pdf]Abstrakty dla rynku polskiego[/link] (jęz.pol., .pdf, 6 MB)

Przeszło 43 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – z różnych powodów – nie korzysta z dostępu do internetu – wynika z badania [b]E-Communications Household Survey[/b], w ramach którego badano konsumpcję, dostępność i opinię na temat usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Łącznie, w okresie listopad – grudzień 2009 r., przebadanych zostało prawie 27 tys. respondentów w wieku 15 lat i powyżej. Próba dla Polski wyniosła 1000 respondentów i została dobrana po równo pośród mieszkańców wsi, małych i średnich miast oraz dużych aglomeracji. Badania w naszym kraju przeprowadził TNS OBOP.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów