Polacy szybko rezygnują z telefonii stacjonarnej

W naszym kraju rośnie liczba gospodarstw domowych, które korzystają tylko z telefonu komórkowego i rezygnują z telefonu stacjonarnego. Polacy ponad średnią europejską lubią również usługi dostępowe w sieciach mobilnych – wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską badania E-Communications Household Survey. Polacy są na ogół dosyć zadowoleni z jakości usług telekomunikacyjnych, ale uch ceny budzą pewne niezadowolenie. Podobnie jest w innych krajach europejskich.

Publikacja: 14.10.2010 12:25

Polacy szybko rezygnują z telefonii stacjonarnej

Foto: ROL

Przeszło 43 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – z różnych powodów – nie korzysta z dostępu do internetu – wynika z badania [b]E-Communications Household Survey[/b], w ramach którego badano konsumpcję, dostępność i opinię na temat usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Łącznie, w okresie listopad – grudzień 2009 r., przebadanych zostało prawie 27 tys. respondentów w wieku 15 lat i powyżej. Próba dla Polski wyniosła 1000 respondentów i została dobrana po równo pośród mieszkańców wsi, małych i średnich miast oraz dużych aglomeracji. Badania w naszym kraju przeprowadził TNS OBOP.

[srodtytul]Telefon stacjonarny jest passe[/srodtytul]

W Polsce pod koniec ubiegłego roku penetracja usługami dostępowymi wyniosła 52 proc. gospodarstw domowych. Dostęp do jakichkolwiek usług telefonicznych w sieci stacjanarnej lub komórkowej deklarowało 96 proc. Polaków. Dla całej Unii ten odsetek wynosił 98 proc.

Polska znalazła się pośród krajów, których mieszkańcy najszybciej rezygnują ze stacjonarnych telefonów. W ciągu roku od poprzedniego badania (listopad – grudzień 2008 r.) odsetek gospodarstw domowych, który zadeklarował wyposażenie wyłącznie w telefon komórkowy wzrosło o 12 pkt. procentowy do 44 proc. Średnia dla UE, to 25 proc. Taki sam skok jak Polska liczby gospodarstw tylko z komórkami zanotowała Słowacja, a Finlandia i Szwecja skok o 10 pkt. procentowych. Jednocześnie nasz kraj zanotował 5-proc. spadek liczby gospodarstw korzystających tylko z telefonów stacjonarnych oraz z obu typów telefonów. Spadek popularności telefonii stacjonarnej nie jest wcale trendem paneuropejskim. W wielu krajach wzrosła liczba gospodarstw korzystających z obu typów telefonii (Portugalia + 16 pkt. proc., Łotwa +13 pkt. proc., Francja +12 pkt. proc., Węgry +9 pkt. proc., a w niektórych krajach – Portugalii, na Węgrzech, we Francji – spada liczba gospodarstw korzystających tylko z telefonii komórkowej.

Polska należy również do liderów wykorzystania sieci komórkowych w dziedzinie usług dostępu do internetu. Przyznaje się do tego po 15 proc. przebadanych Austriaków i Irlandczyków, i po 14 proc. Polaków i Słowaków. Trzeba tylko zaznaczyć, że ankieta brała pod uwagę wszelkie typu mobilnego dostępu, także poprzez telefony komórkowe (nie podłączone do komputerów).

[srodtytul]Połowa nie ma internetu, bo nie chce[/srodtytul]

Polska wykazała jeden z najwyżych skoków w penetracji internetu w okresie 2008-2009 r. – o 15 pkt. proc. Penetracja pod koniec 2009 r. miała wynosić 52 proc. Średnia dla UE wynosiła wówczas 57 proc. a dla liderów Unii: Holandii – 89 proc., Danii – 85 proc. Wyniki sondażu należy traktować poglądowo, ponieważ miejcami na pewno zaburza obraz rynku. Dla przykładu na 1000 ankietowanych polskich respondentów 270 przyznało się do korzystania z łącza ADSL, a aż 300 z usług w sieci telewizji kablowej, co nie zgadza się z danymi Urzędu Kkomunikacji Elektronicznej na temat polskiego rynku. Niewykluczone, że ankieterze potraktowali jako linię CaTV również łącza ethernetowe w sieciach małych ISP.

Pośród tych Europejczyków, którzy nie korzystają z dostępu do internetu 58 proc. powiedziało, że nie chce, 19 proc., że usługi sa zbyt drogie, a 2 proc., że ich dom jest poza zasięgiem sieci telekomunikacyjnych. Pośród polskich respondentów 56 proc. wymieniło brak zainteresowania, a 3 proc. brak infrastruktury dostępowej. 9 proc. wskazało zbyt wysoki koszt opłaty abonamentowej, 6 proc. zbyt wysoką opłatę instalacyjną lub kosztu zakupu sprzętu abonenckiego. Dla 12 proc. zbyt drogie są komputery, jako internetowe terminale. Można przy tym wskazać, że posiadanie komputera w domu deklarowało 60 proc. ankietowanych wobec średniej dla UE 64 proc.

68 proc. Polaków było zdania, że jakość usług dostępowych pod względem przepływności łącza i limitów transferu odpowiada temu, czego mogli się spodziewać na podstawie warunków umowy. 18 proc. było przeciwnego zdania. Z większości parametrów usług telekomunikacyjnych i jakości obsługi Polacy są zadowoleni. Zdecydowanie większy odsetek zauważą poprawę lub zachowanie status quo. Stosunkowo nielicznie zauważają pogorszenie. Można tu jeszcze wskazać na 17 proc. Polaków jest „raczej niezadowolona” i „niezadowolona” z całkowitych kosztów wszystkich usług telekomunikacyjnych. Tutaj grupa niezadowolonych należała do największych pośród wszystkich zadanych pytan tego typu.

Pośród ciekawostek można jeszcze wskazać fakt, że w Polsce szybo spada zainteresowanie aplikacjami komputerowymi typu softphone. W okresie 2008-2009 liczba osób, korzystających z tych rozwiązań w Polsce spadła o 14 pkt. proc. – najwięcej ze wszystkich krajów Unii. Na koniec 2009 r. wynosiła 35 proc. Polaków, co i tak stanowiło jeden z najwyższych odsetków w krajach UE.

[link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/household_10/report_en.pdf]eCommunications household survey[/link] (jęz.ang., .pdf, 54 MB)

[link=http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/ext_studies/household_10/pl(pl).pdf]Abstrakty dla rynku polskiego[/link] (jęz.pol., .pdf, 6 MB)

Przeszło 43 proc. gospodarstw domowych w Unii Europejskiej – z różnych powodów – nie korzysta z dostępu do internetu – wynika z badania [b]E-Communications Household Survey[/b], w ramach którego badano konsumpcję, dostępność i opinię na temat usług telekomunikacyjnych w krajach Unii Europejskiej. Łącznie, w okresie listopad – grudzień 2009 r., przebadanych zostało prawie 27 tys. respondentów w wieku 15 lat i powyżej. Próba dla Polski wyniosła 1000 respondentów i została dobrana po równo pośród mieszkańców wsi, małych i średnich miast oraz dużych aglomeracji. Badania w naszym kraju przeprowadził TNS OBOP.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Telekomunikacja
Rusza przedświąteczna bitwa telekomów. Światłowód czy LTE? Jakie są ceny?
Telekomunikacja
Do kogo uciekają użytkownicy sieci komórkowych. Ten operator wygrywa
Telekomunikacja
Duża awaria sieci komórkowych w Polsce. Problemy z połączeniami
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych? Zwycięzca jest jeden
Telekomunikacja
Ile Polacy płacą za usługi telekomunikacyjne i jak z nich korzystają. Raport UKE
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości