Uczyć się na błędach

Los pierwszej w kraju samorządowej sieci telekomunikacyjnej nie jest łatwy. Wbrew rynkowym plotkom jednak Kujawsko-Pomorskiej Sieci informacyjnej nie grozi dzisiaj sprzedaż, czy likwidacja. Czego spółkę nauczyło ostatnie 1,5 roku i jakie ma plany na przyszłośc mówi prezes zarządu Mariusz Krupa.

Publikacja: 20.10.2010 07:08

Uczyć się na błędach

Foto: ROL

[b]Mariusz Krupa, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej[/b]: – Plany budowy K-PSI powstawały w latach 2002/2003. Ogólnopolski audyt pokazał wtedy, iż województwo posiada jedną z najuboższych infrastruktur telekomunikacyjnych w Polsce. Zeszłoroczna inwentaryzacja sieci szerokopasmowych potwierdziła tę opinię. Projekt K-PSI doczekał się realizacji w latach 2006-2008, a od dwóch lat realizuje oczekiwania województwa: dostarcza symetryczny dostęp do internetu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wspomaga lokalnych operatorów.

Pierwotnym zamysłem trzech współwłaścicieli: władz województwa, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy było stworzenie operatora telekomunikacyjnego zapewniającego obsługę specyficznych wymagań jednostek samorządu terytorialnego, szczególnie w zakresie usług np. e-administarcji oraz zapoczątkowanie procesu tworzenia wojewódzkiej infrastruktury pasywnej i aktywnej oraz stworzenia warunków udostępnienia w oparciu o sieć nowoczesnych aplikacji.

W 2003 roku wydawało się, iż budowa sieci która wypełnia funkcje operatora operatorów jest właściwym kierunkiem działania. Jednak doświadczenia ostatnich lat pokazują, iż najważniejszy jest końcowy odbiorca.

Warto podkreślić, że kiedy powstawała i zaczynała działanie K-PSI, czyli do lipca 2010 roku nie było w Polsce stosownego prawa regulującego pozycję telekomunikacyjnych przedsięwzięć samorządowych. Zawężenie obszaru działalności nie pozwalały na wykorzystanie spółki przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, do realizacji celów określonych w programach rozwoju województwa. Dopiero od lipca tego roku K-PSI może już budować swoją przyszłość jako firma służąca władzom województwa do wspierania projektów infrastrukturalnych i software’owych, realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego.

[b]- Czego właściciel – zarząd województwa kujawsko-pomorskiego oczekuje od zarządu?[/b]

– Właściciele zawsze wysoko umieszczają poprzeczkę, jednak w procesie działań założonych do realizacji, zdawali sobie sprawę z tego, iż musimy działać w dosyć nieprzychylnych realiach i dlatego potrzebny jest dłuższy czas dochodzenia do stabilności firmy. Szczególnie, gdy nie istniały jeszcze jasne regulacje prawne. W każdym przypadku, dla nowych firm telekomunikacyjnych, okres w którym taka firma zaczyna mieć dodatni wynik finansowy, wynosi od 6-ciu do 8-miu lat. Trudno zatem oczekiwać, że po 18 miesiącach swojej działalności K-PSI będzie generowała zyski. Spółka intensyfikuje swoje działania pomimo ujemnego wyniku finansowego, na co negatywny wpływ mają przede wszystkim duże koszty amortyzacji oraz ciągle zbyt mała dynamika wykorzystania przepływności przez klientów końcowych. Obecnie jednak trwa proces pozyskiwanie kolejnych odbiorców, zarówno samorządowych, jak i wywodzących się z administracji państwowej, a przede wszystkim poprzez rozszerzanie zakresu usług o takie usługi jak bezpieczna transmisja danych, czy tworzenie sieci VPN. K-PSI dostarcza również usług konsultingowych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wspiera działania tych jednostek w zakresie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej.

W obecnym okresie finansowania województwo nasze realizuje szereg oryginalnych projektów, które K-PSI będzie wspierać swoją technologią i doświadczeniem. Przykładem jest finalizowany aktualnie projekt zakupu dla szkół podstawowych tablic interaktywnych (podłączanych do Internetu) oraz budowa 14 astrobaz realizowanych przy szkołach gminnych i powiatowych, które zostaną połączone w sieć astrobaz za pośrednictwem infrastruktury K-PSI, co pozwoli na rozwój nauczania astronomii w skali województwa.

W ramach projektu Infostrada Kujaw i Pomorza, obejmującego bez mała wszystkie samorządy, zostaną wdrożone specjalizowane aplikacje z zakresu e-administracji, a w JST wszystkich szczebli zaimplementowany zostanie system informacji przestrzennej GIS. Dla sprawnej obsługi aplikacji Infostrada Kujaw i Pomorza oraz aplikacji GIS JST zostaną połączone siecią VPN zbudowana na symetrycznych łączach K-PSI. Innym infrastrukturalnym projektem województwa jest budowa radiowej sieci dostępowej WiMax. Sieć ta zostanie dołączona do globalnego Internetu za pośrednictwem infrastruktury K-PSI.

[b]- Jaki jest cel projektu budowy radiowej sieci WiMax?[/b]

– Województwo Kujawsko-Pomorskie wygrało przetarg ogłoszony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na częstotliwości radiowe systemu WiMax. To województwo, a nie K-PSI jest beneficjentem tego projektu. Powodem przystąpienia do projektu było przeświadczenie, że rozwój województwa jest związany z rozwojem internetu, zaś system radiowy gwarantuje najszybszą implementację sieci. Obecnie projekt jest na etapie oceny oraz tworzenia dokumentacji budowlanej. Projekt WiMax jest realizowany przez województwo we współpracy ze strażą pożarną, w celu wykorzystania również w systemie bezpieczeństwa kujawsko-pomorskiego.

[b]- Czy możliwe jest działanie K-PSI w aktualnej roli – operatora telekomunikacyjnego należącego do województwa?[/b]

– Z planów województwa wynika, że K-PSI ma spełniać rolę operatora oraz integratora projektów realizowanych w kujawsko-pomorskiem. Pierwszym takim sprawdzianem będzie projekt Infostrada Kujaw i Pomorza, gdzie użytkownicy, którymi są w tym przypadku jednostki samorządu terytorialnego będą mogli poznać jakość i przewagę naszych łączy symetrycznych, w stosunku do łączy ADSL. W jednym z województw okazało się – już po wdrożeniu systemu informacji przestrzennej, że główną przeszkodą w użytkowaniu aplikacji GIS jest niewydolność miedzianych łączy ADSL.

Jesteśmy świadomi tego, że przypadła nam trudna rola królika doświadczalnego w zakresie nabywania doświadczeń i budowania kompetencji samorządowego operatora telekomunikacyjnego, bez jakiegokolwiek krajowego odniesienia. Jesteśmy, jak na razie, jedyną taką spółką w Polsce.

[b]- Czy K-PSI potrzebuje podniesienia kapitałów?[/b]

– W najbliższym okresie nie. Wszystko będzie zależało od terminowości realizacji wszystkich dotychczasowych zamierzeń oraz podjęcia zadań, które planujemy do realizacji w dalszym okresie.

[b]- Jak mają wyglądać kolejne etapy rozbudowy K-PSI?[/b]

– W pierwszym etapie powstała K-PSI jako sieć nominowana do obsługi jednostek samorządu terytorialnego, w drugim etapie który właśnie zaczynamy realizować przewidziane jest pełne wykorzystanie możliwości K-PSI do wsparcia projektów kluczowych realizowanych w ramach regionalnego programu operacyjnego, trzeci etap jest jeszcze zbyt odległy, bo nastąpi on najwcześniej za kilka lat, po wybudowaniu i pełnym wdrożeniu systemu WiMax, Infostrady Pomorza i Kujaw oraz systemu e-usług w tym medycznych.

[b]- Czy planujecie jeszcze dalszą rozbudowę stacjonarnej sieci regionalnej?[/b]

– Jak widać na razie budujemy zręby drugiego etapu. Mamy szereg przemyśleń, a nawet wypracowanych koncepcji ale uważamy, że na razie musimy intensyfikować wykorzystanie sieci i jej znamionowych mocy, a co będzie dalej ocenimy już niedługo. Pewne jest to, że województwu docelowo potrzebna jest bardzo wydajna infrastruktura.

[b]- Czy w zasięgu swojej sieci K-PSI jest rynkowym monopolistą, w segmencie świadczonych usług, czy też musi konkurować z komercyjnymi operatorami?[/b]

– Od samego początku przyjęto zasadę budowy infrastruktury otwartej, dostępnej. Aktualnie K-PSI dostarcza hurtowy dostęp do internetu m.in. dla kilkudziesięciu lokalnych operatorów. Naszą długofalową strategię wdrażamy zgodnie z zasadą, że wszędzie tam gdzie docieramy stajemy się elementem konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego.

[b]- Czy K-PSI ma wystarczające siły sprzedażowe, aby zapewnić klientów na przepływności w wybudowanej infrastrukturze?[/b]

– W tym kształcie, jaki miała firma przed wejściem w życie tzw. „megaustawy”, dział sprzedaży naszej firmy był niewielki, bo firma działała jako Carrier of Carriers, czyli sprzedawała zasoby sieci dla hurtowego odbiorcy działającego na obszarze województwa. Jak firma będzie działać w ramach prawa określonego nową ustawą, gdzie możemy świadczyć usługi użytkownikowi końcowemu, pokaże czas. Jesteśmy jednak świadomi i takie jest również przeświadczenie władz województwa, że K-PSI stanie się, spółką samorządową działająca zgodnie z założeniami „megaustawy”.

[b]- Dziękujemy za rozmowę[/b]

rozmawiał Łukasz Dec

[b]Mariusz Krupa, prezes zarządu Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informacyjnej[/b]: – Plany budowy K-PSI powstawały w latach 2002/2003. Ogólnopolski audyt pokazał wtedy, iż województwo posiada jedną z najuboższych infrastruktur telekomunikacyjnych w Polsce. Zeszłoroczna inwentaryzacja sieci szerokopasmowych potwierdziła tę opinię. Projekt K-PSI doczekał się realizacji w latach 2006-2008, a od dwóch lat realizuje oczekiwania województwa: dostarcza symetryczny dostęp do internetu dla jednostek samorządu terytorialnego oraz wspomaga lokalnych operatorów.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów
Materiał Promocyjny
Problem sukcesji w polskich firmach będzie narastał