Izba Skarbowa w Poznaniu – formalnie – wybrała ofertę Telekomunikacji Polskiej w przetargu na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Izby Skarbowej w Poznaniu, urzędów skarbowych woj. wielkopolskiego oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu. W przetargu, który miał charakter otwarty, wpłynęło trzy oferty. Umowa obowiązuje do końca marca 2015 r. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 1,34 mln zł brutto. Jedynym kryterium wyboru była cena.

W pierwszym rozdaniu zlecenia zdobyła Inea, której oferta miała wartość 0,6 mln zł brutto. Netia za realizację zadania żądała 1,31 mln zł brutto. TP odwołała się jednak do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO), która zadecydowała o odrzuceniu oferty Inei. Po ponownym rozpatrzeniu ofert zwycięzcą przetargu okazała się TP, której oferta opiewała na blisko 1 mln zł brutto.

Sprawa nie jest jeszcze zakończona, ponieważ Izba Skarbowa wniosła skargę do Sądu Okręgowego w Poznaniu na decyzję KIO i teoretycznie może jeszcze wrócić do Inei.