Gliwicka spółka TKP (jest częścią grupy 3S) złożyła najlepszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Katowice na realizację projektu „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice”.

Zadanie dotyczy budowy systemu telekomunikacyjnego klasy operatorskiej. TKP będzie odpowiadał za wykonaniu sieci w określonych lokalizacjach wraz z dostawą urządzeń oraz nieodwołalnego prawa używania (IRU) włókien światłowodowych na zasadach dzierżawy oraz dzierżawy kanalizacji sanitarnej w określonych lokalizacjach. Inwestycja obejmuje m.in. budowę rurociągów kablowych o długości 11,8 km i adaptację pomieszczeń na potrzeby węzłów sieci.

Wartość kontraktu ustalono na 10,93 mln zł netto. Jest współfinansowany ze środków unijnych. Budżet przygotowany przez zamawiającego miał wartość 12,01 mln zł netto. TKP, mimo że przetarg miał charakter otwarty, było jedyną firmą, która złożyła w nim ofertę.

Cześć prac realizowana będzie przez podwykonawców. Asseco Poland będzie odpowiadało za dostawę i instalację urządzeń do zarządzania siecią oraz uruchomienie techniczne i wdrożenie systemu. Pochodząca z Żywca spółka Elmontaż wykona z kolei całą infrastrukturę pasywną w postaci rurociągów kablowych.