UKE ukarał Skynet za brak informacji o prędkości internetu w umowach

Publikacja: 06.09.2019 11:07

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że prezes UKE nałożył na firmę Skynet 15 tys. zł kary zwłokę w uzupełnieniu umów abonenckich o prędkości internetu.

Najprawdopodobniej chodzi o operatora telekomunikacyjnego z Zielonek pod Warszawą.

UKE stwierdził, że Skynet nie wypełnił obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 lit d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2120 w zakresie dostępu do otwartego internetu, tj. obowiązku zawarcia w umowach obejmujących usługę dostępu do internetu informacji o minimalnych, zwykle dostępnych i maksymalnych prędkościach pobierania i wysyłania danych.

Rozporządzenie to stosowane jest w Polsce od 1 stycznia 2017 r. i od tego dnia – przypomina UKE – w umowach obejmujących usługę dostępu do internetu w sieciach stacjonarnych powinny znaleźć się jasne i zrozumiałe wyjaśnienia dotyczące minimalnych i zwykle dostępnych prędkości pobierania i wysyłania danych (oprócz dotychczas podawanych prędkości maksymalnych).

„Obowiązek wskazania tych informacji ciąży na dostawcach usług dostępu do internetu” – przypomina UKE.

Jak podaje urząd, w toku postępowania prowadzonego przez urząd ustalono, że Skynet nie wywiązała się na czas z ciążącego na niej obowiązku zawarcia w umowach informacji o prędkościach minimalnych i zwykle dostępnych. Spółka wprowadziła wymagane informacje do umów z początkiem 2019 r. Ponieważ – choć z opóźnieniem, to jednak – wypełniła obowiązek, UKE zmniejszył Skynetowi wymiar kary.

„Włączenie informacji dot. prędkości minimalnych i zwykle dostępnych ma zagwarantować potencjalnemu użytkownikowi końcowemu już w fazie przedkontraktowej odpowiednie warunki do podjęcia decyzji co do wyboru oferty i zawarcia umowy zgodnie z jego interesami i preferencjami. Informacyjny walor tych ustaleń powiązać można także ze wzmacnianiem pozycji użytkownika względem dostawcy usług w aspekcie realizacji jego praw do korzystania i egzekwowania przysługujących mu praw” – przypomina urząd.

Urząd Komunikacji Elektronicznej poinformował, że prezes UKE nałożył na firmę Skynet 15 tys. zł kary zwłokę w uzupełnieniu umów abonenckich o prędkości internetu.

Najprawdopodobniej chodzi o operatora telekomunikacyjnego z Zielonek pod Warszawą.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Telekomunikacja
To ma być przełom w tworzeniu ultraszybkiego internetu 6G. Znika wielka przeszkoda
Materiał Promocyjny
Mobilne ekspozycje Huawei już w Polsce – 16 maja odwiedzi Katowice
Telekomunikacja
Eldorado 5G dobiega końca, a firmy tną etaty. Co z Polską?
Telekomunikacja
Do kogo przenoszą się klienci sieci komórkowych. Jest największy przegrany
Telekomunikacja
To już wojna w telefonii na kartę. Sieci komórkowe mają nowy haczyk na klientów