Z 7,5 mln zł w I kwartale 2011 r. do 2,1 mln zł w I kw. br. obniżył się zysk operacyjny grupy energetycznej PGE w segmencie, który zwie ona „Pozostała Działalność”, a w której jednym z głównych aktywów jest przeznaczony do sprzedaży operator telekomunikacyjny Exatel.

Jak podaje PGE, spadek ten to w głównie wynik niższych marż Exatela z tytułu dzierżawy łączy.

To jedyna wzmianka na temat wyników telekomu w raporcie PGE. Do tej pory nie ujawniono też wyników telekomunikacyjnej spółki za 2011 r. W sprawozdaniu za ub.r. PGE także zwracało uwagę, że jego zysk operacyjny z pozostałej działalności wynikał ze spadku zysków Exatela, ale wówczas chodziło o obniżkę rentowności w segmencie usług głosowych.

Energetyczna grupa deklaruje, że chce sprzedać operatora w II połowie roku. Jego udziały wycenia w swoich księgach obecnie na 214 mln zł.