Poczta Polska ogłosiła przetarg na świadczenie usług operatora sieci rozległej WAN_PP. Umowa ma obowiązywać cztery lata. Zainteresowane firmy mogą składać oferty to 24 października.

Postępowanie dedykowane jest dużym firmom. Wskazuje na to specyfikacja przetargowa. Podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie muszą bowiem posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 10 mln zł.

Muszą również wykazać, że w ostatnich trzech latach należycie wykonali (wykonują) co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem były (są) usługi transmisji danych dla co najmniej dwóch różnych infrastruktur sieciowych IP VPN przy czym każda z usług była (jest) wykonywana dla co najmniej 100 lokalizacji i była świadczona nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Wadium ustalone na potrzeby przetargu wynosi 2 mln zł co sugeruje, że budżet zarezerwowany przez Pocztą Polską na ten projekt może sięgać nawet 60 mln zł. Narodowego doręczyciela w przetargu reprezentuje kancelaria prawna Wierciński Kwieciński Baehr (WKB).