Telefonia Dialog będzie świadczyć komercyjne usługi radiowego dostępu do Internetu na obszarze 5 gmin woj. łódzkiego (Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Zgierz) wykorzystując infrastrukturę wybudowaną w ramach pilotażu Łódzkej Regionalnej Sieci Szerokopasmową (ŁRST).

ŁRST to projekt mający zapewnić powszechny dostęp do internetu szerokopasmowego w woj. łódzkim. Województwo niedawno zakończyło program pilotażowy ŁRST, którym objęte było pięć gmin Zgierz, Wartkowice, Dalików, Łęczyca oraz Parzęczew. Pilotaż różnił się od właściwej, przyszłej sieci tym, że internet jest tam nadawany drogą radiową, a nie poprzez łącza światłowodowe.

– Łódzką Regionalną Sieć Szerokopasmową ŁRST zbudował Urząd Marszałkowski i pozostaje jej właścicielem. Dialog uzgadnia obecnie z zarządcą tej infrastruktury warunki współpracy, dzięki której planujemy zaoferować swoje usługi wszystkim w zasięgu nowej sieci – mówi Robert Banasiak, wiceprezes zarządu Dialogu. Jak przekonuje, dla Dialogu taka współpraca oznacza zwiększenie potencjału i geograficznego zasięgu w województwie łódzkim, gdzie firma realizuje obecnie dwa duże projekty inwestycyjne z dofinansowaniem unijnym w ramach Innowacyjnej Gospodarki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.