Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił przetarg (ma charakter otwarty) na świadczenie usług telefonii komórkowej (połączenia telefoniczne lokalne krajowe, międzynarodowe, roaming, obsługa SMS i MMS) oraz bezprzewodowego internetu.

Pierwsza z usług świadczona będzie dla 5 tys. abonentów. Z dostępu do sieci będzie korzystało 2 tys. użytkowników. Usługi będę świadczone przez dwa lata od podpisania umowy. Zamówienie obejmuje również dostawę odpowiedniej liczby aparatów telefonicznych oraz modemów bezprzewodowych.

Zainteresowane firmy mogą składać oferty do 15 stycznia 2013 r.