Exatel, podlegający Ministerstwu Obrony Narodowej (MON) państwowy operator telekomunikacyjny działający w segmencie B2B ma nową radę nadzorczą. Z poprzedniego składu – wymienionego miesiąc temu – pozostał w niej Tomasz Snażyk.

Radzie przewodniczy obecnie prawnik Arkadiusz Koper. W skład rady wchodzą ponadto dyrektor departamentu nauki i szkolnictwa wojskowego w MON Karolina Grenda (jest zastępcą przewodniczącego), Agnieszka Bolesta (m.in. b. dyrektor Centrum Personalizacji Danych przy resorcie spraw wewnętrznych), Andrzej Jarema (dyrektor generalny MON) oraz Wojciech Stępień (dyrektor biura ministra obrony narodowej).