Walne zgromadzenie członków Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej dokonało zmian w zarządzie organizacji grupującej lokalnych operatorów telekomunikacyjnych. Prezesem zarządu został wybrany Kamil Kurek, który zastąpi na stanowisku Arkadiusza Bindera, pełniącego funkcję prezesa KIKE od 2008 r., czyli od chwili powstania Izby.

Na stanowisko prezesa zgłoszono kandydatury ich obu, ale Arkadiusz Binder zrezygnował z ubiegania się o reelekcję. Został wybrany natomiast w skład zarządu organizacji obok Andrzeja Owczarka, Marka Rocksteina, Krzysztofa Czuszka i Konrada Baranowskiego (poza nimi kandydowali również: Przemysław Knycz, Wojciech Bandurowski, Waldemar Wawer i Anna Stec). W tegorocznych wyborach po raz pierwszy do zarządu Izby kandydować mogli nie tylko przedstawiciele firm-założycieli KIKE.

Organizacja grupuje obecnie ponad 220 operatorów. W zasięgu ich sieci znajduje się kilkaset tysięcy gniazd abonenckich.