O WiMAX 2 Collaboration Initiative rpkom.pl [link=index.php?option=com_content&view=article&id=1223%3Apierwsze-urzdzenia-zgodne-z-wimax-2-dostpne-za-rok&catid=2%3Anewsy&Itemid=1]pisał tutaj[/link]. Wśród koncernów wspierających WiMAX dwa znalazły się m.in. takie firmy jak Intel, Motorola, Samsung i ZTE. 

Przedstawiciele inicjatywy poinformowali też, że Beceem, producent chipsetów dla urządzeń obsługujących WiMAX oraz zajmująca się oprogramowaniem firma M-Skylink opracowały platformę referencyjną „retail ready” dla budowy obsługujących WiMAX modemów opartych o interfejs USB.