Urząd Komunikacji Elektronicznej udostępnił narzędzie do przeglądu treści wyroków sądowych dotyczących decyzji Prezesa UKE wydanych w sprawach telekomunikacyjnych i pocztowych.

Wyszukiwarka jest dostępna na stronie internetowej UKE pod adresem www.uke.gov.pl/orzeczenia i pozwala na znalezienie poszczególnych wyroków lub postanowień sądów wraz z uzasadnieniami, począwszy od 2006 r. (tj. od daty powstania Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Baza orzeczeń zawiera wyroki i postanowienia wydane przez sądy administracyjne oraz sądy powszechne (w tym sąd ochrony konkurencji i konsumentów), jak również wyroki Sądu Unii Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Aplikacja pozwala na wyszukanie danego orzeczenia według sygnatury akt, daty ogłoszenia, rodzaju sądu, artykułów lub paragrafów aktów prawnych, jak również według szukanej frazy z sentencji wyroku.

UKE zastrzega, że baza orzeczeń sądowych udostępniona poprzez stronę internetową UKE ma jedynie charakter informacyjny i edukacyjny, nie jest natomiast oficjalnym publikatorem orzeczeń sądowych. Udostępnione orzeczenia są zanonimizowane z uwzględnieniem celów wynikających z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów szczególnych.