Górnośląska Spółka Gazownicza wybrała ostatecznie ofertę Netii i podpisała z nią umwę na świadczenie usługi transmisji danych MPLS oraz dostępu do internetu dla swoich jednostek organizacyjnych. Usługi obejmują realizację sieci podstawowej i zapasowej dla 53 lokalizacji spółki i będą świadczone przez okres 3 lat. Wartość kontraktu ustalono na 3 mln zł brutto.

Przetarg ogłoszono w październiku 2012 r. Wyboru oferty dokonano jeszcze w marcu, ale potem zaczęła się seria odwołań od decyzji komisji konkursowej. Na taki krok zdecydowały się m.in. Telekomunikacja Polska oraz konsorcjum GTS i Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Zamawiający oceniał oferty pod kątem ceny oraz zaproponowanego rozwiązania technicznego. Oferta Netii okazała się najlepsza w obydwu kryteriach wyprzedzając Telekomunikację Polską (jej podwykonawcą miał być Polkomtel), konsorcjum GTS i PTC oraz Exatel.